Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Vad kostar omställningen till 100 procent förnybart?

Att omställningen till 100 procent förnybar el kommer att kosta mycket är självklart. Men det fattas samtidigt två viktiga frågeställningar i mediediskussionen: Vad är alternativet och vem är det som betalar? Det skriver Martin Johansson, analytiker på Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-11-06

Text: Martin Johansson Bild: Energimyndigheten / Shutterstock

Utan att förvånas ser vi hur Energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar el diskuteras och analyseras flitigt i olika medier. Senast i en artikel i Ny Teknik. Här ser vi också att investeringskostnaden för omställningen summeras ihop under flera år och scenarier med hundratals miljarder kronor i kostnader målas upp.

Att omställningen kostar är inget som vi ifrågasätter, men det fattas samtidigt två viktiga frågeställningar: Vad är alternativet och vem är det som betalar?

Vad gäller alternativet så är investeringsbehovet en följd av att nära 100 TWh i årsproduktion kommer att läggas ner fram till mitten av 2040-talet, på grund av anläggningarnas livslängd. Här finns flera vägar att gå för att ersätta den förlorade årsproduktionen och ett antal av dem är förnybart. Idag är kostnaden för förnybart mycket lägre än till exempel för kärnkraft och därmed också en naturlig väg framåt. Det är inte minst tydligt internationellt där investeringar i förnybar el är dubbelt så stora som i traditionell kraftproduktion.

Om vi inte vill ha ett elsystem där hälften av vårt elsystem ska bygga på import så måste det investeras oavsett val av teknik.

Investeringsbehovet är sedan inte ett mått på behovet av exempelvis stöd eller andra statliga investeringar. Därmed inte sagt att inga stöd eller styrmedel krävs i en omfattande omställning. Men här är det viktigt att tänka klokt och att i framtiden försöka hitta kostnadseffektiva vägar där marknaden själv står för utbyggnaden och omställningen.

Om vi inte vill ha ett elsystem där hälften av vårt elsystem ska bygga på import så måste det investeras oavsett val av teknik. Sverige har dessutom en av världens bästa förutsättningar för förnybar el. Det är klart att vi måste diskutera de utmaningar som finns med ett 100 procent förnybart elsystem och hur man bäst bereder väg för detta, men då måste vi också se de möjligheter som det innebär och att det faktiskt kan vara den billigaste vägen fram.

Energimyndigheten har i flera rapporter och seminarier redan berört den här frågan, men vi har också inlett en förstudie för att titta både djupare och med ett bredare samhällsperspektiv på ett 100 procent förnybart elsystem. Med det hoppas vi kunna ge en mer mångsidig diskussion om omställningen och vad den innebär.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.