Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Europa kraftsamlar för att ta täten i batteriracet

Europa ska ta täten i den globala batteriproduktionen. Nu samordnar industrier runt om i EU sina insatser genom hela värdekedjan – från gruva till återvinning.  I centrum finns initiativet European Battery Alliance. I potten: en årlig marknad på 250 miljarder euro.

Uppdaterad: 2018-05-22 Publicerad: 2018-05-22

Text: Johan Wickström Bild: Shutterstock

Ett 30-tal företrädare från olika delar av batteriindustrin möter upp på Nordic Clean Energy Week i Malmö den 21–25 maj när InnoEnergy tillsammans med Energimyndigheten bjuder in till en konferens om European Battery Alliance. Bland dem märks till exempel Peter Carlsson, vd för svenska Northvolt som planerar en jättefabrik i Skellefteå.

Initiativet European Battery Alliance initierades av EU-kommissionären Maros Sefcovic för att ta Europa till täten inom den globala batteriproduktionen, och där InnoEnergy har fått i uppdrag att skapa ett industriellt ekosystem för batteriproduktion i Europa. Målet är att samordna hela värdekedjan från gruva till återvinning genom att samarbeta med industriella aktörer i alla delar av kedjan. På agendan i Malmö finns en batteristrategi som nyligen lanserats av EU-kommissionen. Batterier är en av nyckelkomponenterna för att kunna bygga en fossilfri framtid, menar kommissionen.

I strategin slår man bland annat fast vikten av att få tillgång till råvaror, stötta batteriindustrier, öka forskningsanslag, satsa på utbildning samt att ha ett stort fokus på miljö och återvinning.

– Det är oerhört mycket på gång nu inom batterisektorn. Många av åtgärderna i EU-kommissionens handlingsplan kan härledas från vårt arbete med det indutriella nätverket som skapades genom European Battery Alliance som vi kallar för EBA@250, säger Ilka von Dalwigk, Policy manager på InnoEnergy.

Batterimarknaden väntas bli gigantisk. Enligt EU:s bedömning handlar det om en marknad på  250 miljarder euro – per år.

Bo Normark, Tematisk Ledare Smarta Nät och Energilager, InnoEnergy
Bo Normark, InnoEnergy.

Idag är det asiatiska företag som dominerar batterimarknaden, trots mediefokuset på Tesla och Elon Musk. Och tittar man framåt är det de asiatiska länder som har mest expansiva utbyggnadsplaner.

Så har Europa verkligen en chans i detta race?

– Ja, med det krävs tre saker för att skapa konkurrenskraft, säger Bo Normark, tematisk ledare och batteriexpert på InnoEnergy.
– Först och främst måste vi konkurrera med skala och tänka stort. För det andra måste vi ha koll på hela värdekedjan och plocka alla marginaler emellan. Dessutom behöver vi billig och ren energi, och det har vi gott om i de nordiska länderna.

När det gäller råvaror finns de allra flesta råvaror redan idag i Europa. Till exempel går litium  att utvinna i Skandinavien, även om merparten finns i Sydamerika och Kanada.  Därtill har Finland världens största litiumraffinaderi. Nickel finns det också gott om i Skandinavien.

– Även kobolt finns i Europa, men andelen kobolt kommer att minska successivt. Den nya generationen batterier innehåller bara en tredjedel så mycket kobolt som tidigare, konstaterar Bo Normark.

Europa måste konkurrera med skala och ha koll på hela värdekedjan.

En annan del i handlingsplanen rör kompetensbehovet. Det krävs nya typer av utbildningar och kompetens för att säkra upp produktionen.

– Elektrifieringen skakar om på arbetsmarknaden. En del yrken försvinner och andra tillkommer. Det gäller att länderna gör upp planer för utbildning och omskolning så att vi kan möta efterfrågan, säger Ilka von Dalwigk.

Utvecklingen inom elbilssektorn går rasande snabbt. Men för att bygga industrier i den skala som krävs fordras mångmiljardbelopp. Northvolts fabrik i Skellefteå kommer till exempel att kosta 40 miljarder kronor. Så finansieringsfrågan är central.

Fakta

Energimyndighetens batteriforskning

Energimyndigheten stödjer forskning, utveckling och demonstration med koppling till batterier. Bland annat inom följande forskningsprogram:

  • Batterifondsprogrammet – utveckling och återvinning.
  • SamspEl – lagring i elnätsapplikationer.
  • FFI energi och miljö – elektrifierade fordon.
  • Swedish Elecctromobility Center – fordonsrelaterad batteriforskning.

 

– Det är stora pengar, visst, men vi har fått många signaler om att det finns finansiering. Europeiska investeringsbanken ska öppna upp fonder. Sedan behövs det nya finansieringsformer. Ett exempel är satsningen IPCEI, Important Projects of Common European Interest, där EU stöttar stora infrastrukturprojekt, säger Bo Normark.

Under Nordic Clean Energy Week är det inte bara på European Battery Alliances möte som batteriutveckling kommer att diskuteras. Det finns flera andra seminarier och events kring energilagring. Även på energiministermötet Mission Innovation den 23 maj (också i Malmö) kommer batteriutveckling att utgöra en av huvudpunkterna.

Battery Alliance-deltagarna kommer således kunna mötas i en atmosfär med medvind och stora förväntningar i luften.

– Det stora värdet med Battery Alliance är att det samlar aktörer och att alla är beredda att dra åt samma håll, både företag och den offentliga sidan. Det ger en stark samlad kraft framåt. Redan nu är många stora industriledda projekt på gång, säger Bo Normark.

När har då Europa tagit tätpositionen på batterimarknaden?

– 2025 är vi ikapp och förbi de asiatiska länderna, slår Bo Normark fast.

Rekommenderat

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt
Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.