Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Sveriges elproduktion går på högvarv

Elproduktionen ökade till toppnivåer under 2017 och ledde till en kraftig ökning av exporten av el. Det visar färsk statistik från Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2018-02-27 Publicerad: 2018-02-27

Text: Johan Wickström Bild: Shutterstock

Elproduktionen ökade till toppnivåer under 2017 och ledde till en kraftig ökning av exporten av el. Det visar färsk statistik från Energimyndigheten.

Anna Andersson, Energimyndigheten.

Elstatistik från Energimyndigheten brukar inte bjuda på så stora överraskningar. Men i år kan man notera att produktionen av el ökade från alla kraftslag, till och med kärnkraften trots att en av reaktorerna i Oskarshamn togs ur drift under sommaren.

– Tillgängligheten på kärnkraftverken var riktigt hög under året. Varför elproduktionen generellt blev så stor beror på många faktorer men att elpriserna var lite högre i år jämfört med tidigare år bidrar, säger Anna Andersson på Energimyndighetens analysavdelning.

Totalt producerades 159 TWh el, en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Det är den näst högsta noteringen någonsin. Det är bara 2012 som slår detta då produktionen landade på 162 TWh.

Vattenkraft och kärnkraft stod för 40 procent var av den totala elproduktionen, medan vindkraften ökade produktionen till 17,3 TWh (nytt rekord) och stod för cirka 11 procent.

Sveriges elproduktion 2017

Visa: border_allVisa: show_chart

Kraftslag TWh
Kärnkraft 63,0
Konventionell värmekraft 14,9
Vattenkraft 63,9
Vindkraft 17,3

Elanvändningen låg i princip oförändrad sedan året innan på 140 TWh. Där står bostadssektorn för runt hälften av elanvändningen, medan industrin använde 36 procent. År 2017 var ungefär lika mycket varmare än normalt som 2016 var, en faktor som annars påverkar uppvärmningsbehovet.

Högre elproduktion och oförändrad användning gör att elöverskottet var stort. Det ledde till att nettoexporten var 60 procent högre än året innan och uppgick till 19 TWh.

– Exporten blev den tredje största någonsin och den största delen av nettoexporten går till Finland, konstaterar Anna Andersson.

 

Rekommenderat

Klimat

Nyupptäckta hinder för att införa koldioxidlagring

Forskning
Klimatutmaningen är enorm och det räcker sannolikt inte att bara minska utsläppen av koldioxid. För att uppnå målet i Parisavtalet behöver världen enligt FN:s klimatpanel IPCC även fånga in och lagra koldioxid.

Senaste