Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Världens blickar riktas mot Hybrit

Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas.
Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.

Uppdaterad: 2019-10-18 Publicerad: 2019-10-18

Text: Lotta Görling Bild: Hybrit

Ståltillverkaren SSAB, gruvbolaget LKAB och energibolaget Vattenfall är ägarna bakom initiativet Hybrit som Energivärlden skrivit om tidigare. Under Climate Week NYC och UN Climate Action Summit i New York bjöds Hybrit in till klimattoppmötet för att berätta om initiativet och visa att det är möjligt att nå nettonollutsläpp inom järn- och stålindustrin. Nu hyllas initiativet världen över.

– Att tillverka stål fossilfritt har en betydande roll om Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Genom att använda fossilfri el och vätgas istället för fossilt kol och koks under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Idag står stålindustrin för cirka tio procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och om Sverige ska kunna nå klimatmålen så krävs det en omställning av industrin, berättar Anna Thorsell från Energimyndigheten.

Anna Thorsell, Energimyndigheten.

Hybrit-initiativet genomförs inom ramen för Industriklivet, regeringens långsiktiga satsning med 300 miljoner kronor per år som ska stödja industrins omställning.

Under FN:s klimattoppmöte tog SSAB, LKAB och Vattenfall genom Hybrit, plats i Leadership Group for Industry Transition, ett initiativ som lanserades av Sveriges statsminister Stefan Löfven. Syftet med Leadership Group är att påskynda övergången till att minska koldioxidutsläppen i linje med målen i Parisavtalet.

– På mötet lyftes Hybrit-initiativet fram som ett av de mest ambitiösa initiativen för att klara av att ställa om en traditionell industri som stålindustrin till en fossilfri industri. Hybrit är en bra förebild för hur vi arbetar tillsammans i Sverige, berättar Martin Pei, styrelseordförande i Hybrit.

Fakta

Hybrit-initiativet

Hybrit Development AB är ett samriskbolag som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall med målsättningen att ta fram världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Hybrit-initiativet startades våren 2016 och arbetar för att ha en industriell process till 2035. Genom att använda vätgas istället för koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Hybrit-initiativet har beviljats ett finansiellt stöd på 599 miljoner kronor från Energimyndigheten sedan 2016. Forskningsprojektet är ett omfattande samarbete mellan industri, högskolor och forskningsinstitut för att kartlägga möjliga fossilfria steg i värdekedjan energi, gruva, järn och stål.

Sedan Hybrit-initiativet startades 2016 har det skett en hel del. Det har bedrivits förstudier, skapats forskningsprojekt och pilotanläggningar. Nyligen togs första spadtaget för en ombyggnad av ett pelletsverk till en testanläggning i Malmberget. Anläggningen, som ligger i anslutning till LKAB:s verksamheter, baseras på biobränsle.
– Det handlar om hur nästa generations pelletsverk ska utformas, att testa bioolja för att framställa järnmalmspellets helt fossilfritt är målet, säger Martin Pei.

Hybrits pilotanläggning i Luleå är under uppbyggnad.

Lyckas pilotfasen kommer LKAB:s fossila koldioxidutsläpp sjunka med upp till 40 procent för verksamheten i Malmberget under testperioden, vilket motsvarar 60 000 ton per år.

Energimyndigheten gav nyligen mer projektpengar för att Hybrit ska kunna ta nästa steg. Att bygga en pilotanläggning för lagring vätgas på LKAB:s mark inne i Svartöberget. Det är i närheten av den pilotanläggning i Luleå som redan byggs. SSAB, LKAB och Vattenfall investerar 150 miljoner kronor och Energimyndigheten bidrar med nära 50 miljoner kronor.

– Bygget planeras att starta 2021. När lagret är klart kommer det ovan jord enbart synas en mindre byggnad och en rörledning som förbinder pilotlagret och pilotanläggningen som finns på SSABs mark. Lagret kommer att ligga 25 till 35 meter under markytan, säger Martin Pei.

Fakta

Vätgaslager

Vätgasen är klimatvänlig när den tillverkas genom elektrolys av vatten där el från fossilfria energikällor används för att sönderdela vatten till vätgas och syre. Pilotvätgaslagret är på 100 kubikmeter och konstruktionen är trycksatt vätgaslagring i bergrum med en inklädnad av stål som tätskikt.Vid konstruktion och anläggning genomförs riskanalyser och förebyggande åtgärder för att uppfylla alla tillämpliga myndighetskrav och föreskrifter.

Studier visar att storskalig lagring av vätgas kan spela en viktig roll i ett framtida svenskt energisystem. Förutom att agera som en buffert för att säkerställa ett jämnt flöde till stålproduktionen skulle ett storskaligt vätgaslager öka möjligheten att balansera elsystemet och skapa förutsättning för en konkurrenskraftig produktionskostnad för det fossilfria stålet.

– Samarbetet mellan Vattenfall, LKAB och SSAB är viktigt. Och att initiativet utvecklas stegvis, med forskning i nära samarbete gynnar alla parter. Vi måste tänka nytt för att utveckla en hållbar industri, säger Anna Thorsell.

Pilotanläggningarna för fossilfri stålproduktion kommer att användas från 2021 till 2024. Martin Lindqvist, vd för SSAB, deklarerade i samband med klimatmötet i New York att det är dags att höja tempot.

Martin Pei, styrelseordförande i Hybrit.

– Redan nu tittar man på att skala upp tillverkningen genom att bygga en demostrationsanläggning 2025, tre år före tidigare plan för att kunna producera järnmalmsbaserat fossilfritt stål för kommersiellt bruk. År 2035 är målet att sälja fossilfritt stål på bred front, säger Martin Pei.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …