Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Gör vindkraftens tillståndsprocess mer flexibel”

Jag möter ofta frustrerade projektörer som inte kan dra nytta av teknikutvecklingen som gör vindkraftverken både mera lönsamma och effektiva. Tillståndsprocessen måste bli mer flexibel för att vi ska klara vår gemensamma utmaning om en effektiv och hållbar energiproduktion, skriver Cecilia Dalman Eek, nationell vindkraftssamordnare.

Uppdaterad: 2018-05-28 Publicerad: 2018-05-28

Text: Cecilia Dalman Eek Bild: Shutterstock, Malin Albrektsson

Genom historien har det svenska samhället utvecklats med teknikutvecklingen som hävstång. När man som jag bor på den industritäta västkusten är det lätt att förstå den globala konkurrensens krav. Inte bara näringslivet utan också samhällets servicefunktioner och våra sociala relationer underlättas av teknikutvecklingen. Telefonen var en viktig innovation som spreds snabbt. Idag har den uppgraderats till en kontinuerligt uppkopplad smartphone.

Idén om teknikutveckling som hävstång för ett bättre samhälle har också gjort djupa avtryck i miljölagstiftningen. Den som påverkar miljön ska använda bästa möjliga teknik – ett uttryck som länge varit lika självklart som smarta telefoner är idag. Men när det gäller miljövänlig teknikutveckling och vindkraft snubblar tillståndsgivningen och de grundläggande principerna på sina egna fötter. Det märkliga är inte ovanligt, att en vindkraftprojektör kan råka ut för höga krav på teknisk skyddsutrustning för sina verk men inte får använda den bästa tillgängliga tekniken för den miljövänliga elproduktion som verket syftar till.

Som vindkraftssamordnare möter jag ofta frustrerade projektörer som vill men inte kan dra nytta av teknikutvecklingen som kontinuerligt gör verken både mera lönsamma och effektiva. Genom en tillståndsprocess som tar flera år hinner tekniken springa förbi den ansökta i höjder, rotordiametrar och effekt. Tänk dig frustrationen hos den som för åtta år sedan beställde en telefon och idag får nöja sig med Ericsson T9 istället för en ny smartphone. Istället för ny och effektiv klimatsmart energi blir det mest lokal värmeutveckling i relationerna mellan vindkraftens aktörer och tillståndsgivare, kommunpolitiker och invånare.

Vi står inför en period när många verk kommer att behöva förnyade tillstånd. Kommer det att bli möjligt att göra energi-nytta av den teknikutveckling som skett under tiden?

Samtidigt finns det idag ett stort antal tillståndsgivna projekt som inte kommer igång. Hur många av dem beror på en förbisprungen tillståndsprocess? Vi står inför en period när många verk kommer att behöva förnyade tillstånd. Kommer det att bli möjligt att göra energinytta av den teknikutveckling som skett under tiden? På många platser finns nu nya restriktioner i höjder som kommer att inverka menligt på möjligheterna för den som vill dra nytta av ny teknik. Det kräver nya och kreativa lösningar. Kan vi till exempel tillåta högre och men färre verk?

Vindkraften lyder inte bara under tillståndsprocessens krav, den påverkas också av svårprognosticerade ekonomiska bedömningar. Projekt kan vara lönsamma, men drabbas av tillfälligt försämrade marknadsförutsättningar som gör det svårt att investera inom ramen för länsstyrelsens hårda femårsregel. Det betyder att vindkraft som både anses lämplig av samhället och har kostat stora utredningsresurser inte realiseras trots att det är bedömt ekonomiskt lönsamt. Är det samhälls- och miljömässigt rimligt?

Efter ett drygt år på uppdraget har jag ännu inte behövt följa ett projekt mot döden i teknikutvecklingsbrist. Men just nu ser jag ett par i riskzonen. Jag har dragit slutsatsen att det behövs en teknikflexibel tillståndsprocess som låter den snabba utvecklingen jobba för att klara vår gemensamma utmaning om en effektiv och hållbar energiproduktion. I Sverige löser vi våra utmaningar genom att dra nytta av teknikutvecklingen. Låt oss tillsammans hitta vägar för att göra det också i fortsättningen.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.