Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Så kan Sverige klara målen i Agenda 2030

Sverige har goda möjligheter att klara en stor del av de globala målen i Agenda 2030. Men det behövs mer än vad som görs nu, till exempel sänkta dieselsubventioner och åtgärder för att minska den svenska konsumtion som orsakar utsläpp i andra länder, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-10-27

Text: Johanna Sandahl Bild: Naturskyddsföreningen/Regeringen

Världen har satt upp en ambitiös agenda för framtiden. Genom de 17 målen i Agenda 2030 målas det upp en positiv framtidsvision, en vision där fattigdomen i världen är utrotad, alla kan äta sig mätta, klimatförändringen har hejdats och där människans verksamhet inte förstör andra arters livsmiljöer.

Har vi hört det förut? Ja, mål som dessa har satts upp tidigare. Men är det någon skillnad den här gången? Ja, jag det skulle jag vilja hävda.

Vi ska inte acceptera bilden av att förändringar innebär uppoffringar eller tillbakagång, det handlar om att välja ett mer attraktivt, tekniskt utvecklat och välmående samhälle.

Det unika med Agenda 2030 är just insikten om vikten av helhetsperspektiv – att målen är odelbara och att alla mål, oavsett om de avser social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet, ryms inom samma ramverk. Vi kan inte utrota hungern utan att på samma gång säkerställa att matproduktionen inte orsakar allvarliga miljöproblem. Vi kan inte ställa om till en fossilfri energiproduktion, utan att på samma gång säkerställa att det inte leder till att fler människor hamnar i energifattigdom. Målen är universella, det vill säga att de gäller alla länder och att alla länder ska upprätta en handlingsplan för hur målen ska nås.

Jämfört med många andra länder bedöms Sverige ha goda förutsättningar att relativt enkelt klara en ganska stor del av de globala målen. Mål 7, som handlar om att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad, är ett sådant. Mål 13, att begränsa klimatförändringarna, är ett annat. Att förutsättningarna för dessa specifika mål är goda handlar förstås om att vi har god tillgång till förnybar energi, men inte minst om att riksdagspartier enats om några viktiga långsiktiga klimat- och energipolitiska överenskommelser. Jag syftar förstås dels på det klimatpolitiska ramverket, bland annat med mål om 85 procents utsläppsminskningar till 2045, och dels på energiöverenskommelsen, med mål om 100 förnybar elproduktion år 2040.

Utsläppen från utlandsresor, en stor del av den mat vi äter och från textilier och prylar behöver även de synliggöras och minska.

Grundförutsättningarna är alltså på plats, men än återstår många utmaningar. En uppenbar uppgift är ju att få till själva verkstaden. Det räcker som bekant inte med att endast sätta upp mål, det måste också till politiska reformer som stimulerar såväl näringsliv som privatpersoner att ställa om. Regeringen har sjösatt en rad välkomna reformer som kommer att ge resultat, men fler behövs. En av de lägst hängande frukterna, som ännu återstår att plocka och som länder gång efter annan i internationella överenskommelser uppmanats att åtgärda, är att ta itu med subventioner till fossila bränslen. I Sveriges fall handlar det i stor utsträckning om dieselsubventioner – mångmiljonsummor som stödjer verksamhet som vi snarast vill och måste bli av med. Det är dags att ta tag i det nu.

Det behövs också politiska beslut om det som finns men inte syns: de stora utsläpp som sker i andra länder på grund av vår konsumtion, men som inte redovisas som svenska utsläpp. Utsläppen från utlandsresor, en stor del av den mat vi äter och från textilier och prylar behöver även de synliggöras och minska.

Detta är exempel på hur några av våra viktigaste energi- och hållbarhetsutmaningar tangerar flera områden i FN:s Agenda 2030. Och för att accelerera arbetet med hållbarhetsmålen tror jag att vi behöver förändra perspektiven. Vi ska inte acceptera bilden av att ansvarstagande och förändringar innebär uppoffringar eller tillbakagång, det handlar om att välja ett mer attraktivt, tekniskt utvecklat och välmående samhälle. Vad vi pratar om är utveckling; civilisationens förutsättningar att etablera moderna samhällen utan att det sker på bekostnad av vare sig rättigheter eller betingelserna för liv på planeten.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.