Full rulle på elvägen

 

Sverige tar täten i utvecklingen

 

Full rulle på elvägen

 

 

Sverige tar täten i utvecklingen

 

 

Digitalisering

Upptäck var elen tar vägen

fiber_manual_recordGott exempel

Smarta digitala lösningar blir ett allt viktigare verktyg för att minska energianvändningen. Företaget Watty har utvecklat en produkt som läser av all elanvändning på sekundnivå, ...

Förnybart

Forskningen som kan förändra energisystemet

fiber_manual_recordAktuellt

Från grön vätgas till betongbatterier. Energimyndigheten finansierar 16 forskningsprojekt som har potential att förändra hela energisystemet.

Förnybart

”Energifrågan påverkar alla hållbarhetsmål”

fiber_manual_recordFördjupning

I Agenda 2030 har FN slagit fast 17 globala hållbarhetsmål. Energimyndighetens verksamhet berör alla mål. Lina Kinning, ansvarig för Agenda 2030-arbetet på Energimyndigheten, förklarar hur ...

TWh står transportsektorn för i slutlig energianvändning i Sverige.

Transport

Snabb utveckling för laddbilar i Sverige

fiber_manual_recordAktuellt

Försäljningen av laddfordon ökar successivt i Sverige tack vare kraftfulla styrmedel, både internationella och lokala. Nu utökas även antalet laddningspunkter i Sverige för att matcha ...

Digitalisering

Upptäck var elen tar vägen

fiber_manual_recordGott exempel

Smarta digitala lösningar blir ett allt viktigare verktyg för att minska energianvändningen. Företaget Watty har utvecklat en produkt som läser av all elanvändning på sekundnivå, ...

Förnybart

Forskningen som kan förändra energisystemet

fiber_manual_recordAktuellt

Från grön vätgas till betongbatterier. Energimyndigheten finansierar 16 forskningsprojekt som har potential att förändra hela energisystemet.

Förnybart

”Energifrågan påverkar alla hållbarhetsmål”

fiber_manual_recordFördjupning

I Agenda 2030 har FN slagit fast 17 globala hållbarhetsmål. Energimyndighetens verksamhet berör alla mål. Lina Kinning, ansvarig för Agenda 2030-arbetet på Energimyndigheten, förklarar hur ...

TWh står transportsektorn för i slutlig energianvändning i Sverige.

Transport

Snabb utveckling för laddbilar i Sverige

fiber_manual_recordAktuellt

Försäljningen av laddfordon ökar successivt i Sverige tack vare kraftfulla styrmedel, både internationella och lokala. Nu utökas även antalet laddningspunkter i Sverige för att matcha ...

Effektivisering

Så kan Sverige klara målen i Agenda 2030

fiber_manual_recordKrönika

Sverige har goda möjligheter att klara en stor del av de globala målen i Agenda 2030. Men det behövs mer än vad som görs nu, ...

Effektivisering

Sura gubbar minskar energianvändningen

fiber_manual_recordAktuellt

Det krävs inte alltid så mycket för att folk ska bli mer miljövänliga. En knuff i rätt riktning genom en enkel informationslösning, till exempel en ...

Effektivisering

Så kan energismarta lösningar komma in i vardagen

fiber_manual_recordAktuellt

Nya tekniska lösningar måste anpassas efter människors vardagsvanor. Det är utgångspunkten för forskningsprogrammet Energi, IT och Design. Energivärlden var på plats när programmets 18 forskningsprojekt ...

”Med Energivärlden vill vi skapa en digital mötesplats för dialog och kunskapsutbyte över sektorgränserna”

Mer om Energivärlden