Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Gotland blir pilotområde

Gotland blir pilotområde

Rekommenderat

Förnybart

Uppladdning på Gotland

Energisystem

Energimyndighetens uppdrag att undersöka hur Gotland kan bli pilot för omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige mottas med stort engagemang på ön.

Digitalisering

Så påverkar AI energibranschen

HUB2017

Digitaliseringen omformar energimarknaden i grunden och skapar både möjligheter och utmaningar. Men hur ska energimarknadens aktörer hantera den snabba utvecklingen, till exempel inom artificiell intelligens? ...

Effektivisering

Erik Brandsma fortsätter som generaldirektör

Energimyndigheten

Från polariserad energidebatt till dialog och samordning. Så beskriver Erik Brandsma den förändring som skett i den svenska energisektorn under de senaste åren. Nu har ...

TWh blev den totala svenska elproduktionen 2016, vilket är en minskning med 4,1 procent jämfört med 2015.

Förnybart

Uppladdning på Gotland

Energisystem

Energimyndighetens uppdrag att undersöka hur Gotland kan bli pilot för omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige mottas med stort engagemang på ön.

Digitalisering

Så påverkar AI energibranschen

HUB2017

Digitaliseringen omformar energimarknaden i grunden och skapar både möjligheter och utmaningar. Men hur ska energimarknadens aktörer hantera den snabba utvecklingen, till exempel inom artificiell intelligens? ...

Effektivisering

Erik Brandsma fortsätter som generaldirektör

Energimyndigheten

Från polariserad energidebatt till dialog och samordning. Så beskriver Erik Brandsma den förändring som skett i den svenska energisektorn under de senaste åren. Nu har ...

TWh blev den totala svenska elproduktionen 2016, vilket är en minskning med 4,1 procent jämfört med 2015.

Transport

Sverige tar täten med elvägar

Elväg

Sverige ligger långt fram när det gäller utvecklingen av elvägar. I juni 2016 invigdes världens första elväg för lastbilar, utanför Sandviken. Erfarenheterna är överlag positiva ...

”Med Energivärlden vill vi skapa en digital mötesplats för dialog och kunskapsutbyte över sektorgränserna”

Mer om Energivärlden