Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Viktigt uppdrag för att minska industrins utsläpp

Förra året gav regeringen Energimyndigheten uppdraget att genomföra utlysningar och samordning av de statliga innovationsfrämjande insatserna för att minska den svenska processindustrins utsläpp. Svante Söderholm på Energimyndigheten blickar framåt.

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-07-03

Text: Svante Söderholm Bild: Shutterstock

Sveriges elproduktion sker idag i stort sett utan utsläpp av koldioxid och värmeproduktionen (främst fjärrvärme och mottryck i industrin) baseras i allt större utsträckning på biobränslen. Stora insatser sker inom transportsektorn i Sverige och internationellt vilket gör att det inte är förvånande att industrin på nytt hamnar i fokus när det gäller utsläpp av växthusgaser.

Idag står industrin för 30 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser (omräknat till koldioxidekvivalenter). Sedan 1990 har sektorns utsläpp minskat med cirka 20 procent, främst genom att fossila bränslen ersatts med biobränsle. Men det finns fortfarande mycket att göra, utöver att fortsätta att byta ut de fossila bränslena. Jag tänker då i första hand på de utsläpp som är relaterade till processerna vid framställning av olika basmaterial som järn- och stål, cement och plast.

Så jag blev inte förvånad när regeringen i slutet av förra året gav Energimyndigheten i uppdrag att genomföra ”Innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser”.

En av de främsta uppgifterna är att i slutet av 2019 redogöra för vilka hinder som finns på vägen mot en industri med noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Energimyndigheten ska också redovisa vilka insatser inom forskning, innovation och demonstration som bedöms nödvändiga inom området.

En annan del av uppdraget är att främja relevant forskning och innovation. Mitt intryck efter diskussioner med företrädare för akademin, instituten och inte minst industrin, samt efter att ha sett de ansökningarna som kommit in i den första utlysningen är att det finns en stor kompetens inom området samt att industrin verkligen är med på tåget och arbetar tydligt med frågan ”hur ska industrin nå målet – noll i nettoutsläpp av växthusgaser 2045?”

Även om vägen framåt är svår så är jag övertygad om att vi med förenade krafter kan nå målet och på vägen dit stärka industrins konkurrenskraft och slå vakt om Sveriges position som en ledande industrination.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.