Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Premiär för vår nya mötesplats

Energivärlden har blivit digital. Varför då? Jo för att det är dags och det behövs. Och hur vet vi det? Jo för att vi har frågat.

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-03-11

Text: Eva Lindhé Bild: Energimyndigheten

Efter att ha ställt frågan till kollegor i energi-Sverige så var det särskilt två svar som stannade kvar hos mig.

”Det finns oerhört mycket information där ute men den är fragmenterad och svåröverskådlig. Det vore bra om det fanns en plats där det publiceras  regelbunden information om vad som händer i energivärlden, till exempel när det gäller digitaliseringen av energisystemet.”

”Bra att man kan ha ställen att diskutera och samtala på saklig grund. Då är det bra med en plats där man vet vem avsändaren är. Då blir det förhoppningsvis en mer sansad och nyanserad diskussion.”

Det är precis det här vi vill fylla Energivärlden med. En digital mötesplats där vi kan fördjupa och förklara. Vi vill hjälpa till med att förstå vad digitaliseringen inom energisektorn konkret kan betyda för en villaägare. Hur man kan producera stål och släppa ut vatten istället för klimatgaser. Vem som är årets kraftkvinna och varför. Eller hur det går till när svenska företag exporterar fjärrvärmeteknik i Storbritannien. Och mycket mer.

Vi vill också bjuda in er som är energi-Sverige till samtal och diskussion. Engagera många i samtalet både över sektors- och generationsgränser. Det är nu besluten fattas för att ställa om energisystemet. Och då gäller det att kunna förklara och sätta in i ett sammanhang. Och det måste ske på saklig grund.

Vi börjar samtalet vid vår konferens Energiutblick, den 14 mars, och därefter vill vi fortsätta dialogen kring konferensens fyra teman: Transporter, Energieffektivisering 2030, Digitalisering och smarta elnät samt Förnybar energi. Vi kommer även att göra internationella utblickar. Intressanta och spännande ämnen är ingen bristvara i vår bransch.

Energimyndigheten har en unik plats i det komplexa system som energivärlden utgör. Vi har en tydlig vision om det framtida hållbara energisystemet och vi vill engagera er inom energi-Sverige att vara med på vår resa mot ett hållbart energisystem.

Följ med oss in i Energivärlden!

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.