Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Tänka nytt eller förbättra?

Metoderna att nå fram till de som påverkar energianvändningen behöver ständigt utvecklas i takt med en föränderlig målgrupp. Projektledaren Gustaf Länn berättar här mer om Energimyndighetens satsning Coacher för energi och klimat.

Uppdaterad: 2019-05-28 Publicerad: 2019-05-28

Text: Gustaf Länn Bild: iStock

”En av anledningarna till att människor inte uppnår sin potential är att de bryr sig mer om att det ser bra ut snarare än att det blir bra.” Ett möjligen provocerande påstående ur amerikanskt perspektiv från författaren och psykologen Adam Grant.

Om vi för en stund väljer att tro att denna tes är applicerbar i våra egna sammanhang: Kan detta vara ett sätt att förklara vår generations dragning till det nya snarare än att effektivisera och förbättra det vi redan har?
Trots att vi har tillgång till information om hur effektivisering minskar kostnader och ger hållbarhets- och miljöpåverkansvinster.

I en ambition att komplettera energi- och klimatrådgivarna i kommunerna skapade Energimyndigheten genom finansiering av EU:s Nationella regionalfond möjligheten att söka medel för en energicoach. Satsningen kallas Coacher för energi och klimat. Coachens huvuduppgift är att hjälpa små och medelstora företag med mindre energianvändning (under 300 MWh) att energieffektivisera. Tillsammans med coacherna har Energimyndigheten utformat arbetet med att på olika sätt nå företagen genom uppsökande aktiviteter.

Även om hjälpen från coacherna är gratis och avsändaren är trovärdig så behövs mycket tid och engagemang läggas i den personliga kontakten

Projektet Coacher för energi och klimat följer en plan med aktiviteter mot uppsatta mål och budget. Men mer intressant är de lärdomar, berättelser och insikter som de kunniga, opartiska kommunalanställda energicoacherna med god lokalkännedom och regional förankring fått. Kunskaper som de fått genom att lyssna, förstå, stötta, vägleda och coacha företag till att ta väl informerade beslut i frågor relaterade till deras energianvändning.

Även om hjälpen från coacherna är gratis och avsändaren är trovärdig så behövs mycket tid och engagemang läggas i den personliga kontakten. Detta för att sälja in konceptet energieffektivisering, som inte går att ta på, och kanske inte är lika rolig att prata om som nya produkter/lösningar i verksamheten.

Modet, engagemanget och innovationsrikedomen hos de coacher som tagit utmaningen att stötta våra företag har varit väldigt hög. De har tagit sig an metoder som coachning, säljteknik och motiverande samtal för att kunna göra mesta möjliga nytta. Vår ambition har varit att bygga relationer där vi kan komma tillräckligt nära för att få en prestigelös dialog om möjligheter som gagnar det individuella företaget, men också övriga samhället.

Resultaten av energieffektivisering mäts så klart bäst i faktiska tal. Men metoderna att nå fram till de som påverkar energianvändningen behöver ständigt utvecklas i takt med en föränderlig målgrupp.

Det här är ett sätt där Energimyndigheten genom delfinansiering kan utforska stöd- och metodinsatser på ett flexibelt sätt i projektform.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.