Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Vindkraft

Vindkraften växer successivt och står idag för en dryg tiondel av den svenska elproduktionen. I energiomställningen kommer vindkraft att ha en nyckelroll för att klara framtidens energiförsörjning.


Energiförsörjning

Med fokus på morgondagens elsystem

Artikel

Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum …

Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart

Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Förnybart

Snabb utveckling inom vindkrafts-industrin

Vindkraft

Utvecklingen inom vindkraftsindustrin går snabbt. Optimerad drift genom dataanalyser i realtid och vindkraftstorn i limträ är två av de innovationer som presenteras på vindkraftskonferensen Energivärlden.

Förnybart

”Gör vindkraftens tillståndsprocess mer flexibel”

Vindkraft

Jag möter ofta frustrerade projektörer som inte kan dra nytta av teknikutvecklingen som gör vindkraftverken både mera lönsamma och effektiva. Tillståndsprocessen måste bli mer flexibel skriver Cecilia Dalman Eek, nationell vindkraftssamordnare.

Förnybart

Så hanterar Tyskland vindkraftens utmaningar

Vindkraft

Vindkraften står för den största delen av den snabba ökningen av förnybar el i Tyskland. Lokal och politisk acceptans samt konflikter kring miljöfrågor påverkar den fortsatta utbyggnaden. Johann Köppel, professor vid Berlins …

Förnybart

Uppsving på den svenska vindkraftsmarknaden

Vindkraft

Svensk vindkraft andas optimism igen. Flera större investeringar genomförs med utländsk finansiering i botten. En blandning av stabila politiska förutsättningar och lägre investeringskostnader ligger bakom det senaste årets uppsving.

Förnybart

Mariestad får mest av vindkraftspremien

Vindkraft

Ett tiotal kommuner får dela på 70 miljoner kronor i vindkraftspremier för de installationer som togs i drift 2017. Mariestad är klar etta bland de kommuner som får pengar.