Samarbete

När papper och kartong tillverkas vill man ofta inte ha med lignin. I dag förbränns det mesta av ligninet och används som energikälla vid massabruken.