Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Forskning och innovation

Här samlar vi artiklar och filmer med resultat från Energimyndighetens satsningar inom området forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering. Fler resultat finns på www.energimyndigheten.se/resultat.


Transport

Eldrift i bergtäkten minskar utsläppen

Förnybart

Volvo CE:s demonstration med eldrivna och självkörande maskiner vid bergtäkten Vikan i Göteborg har visat att fossila bränslen nästan helt kan elimineras.