Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Sverige i ledningen för kunskapsutbyte om smarta elnät i Indien

Den 13-15 november 2017 organiserade Sverige ett kunskapsutbyte inom smarta elnät tillsammans med USA och Indien. Senja Nordström, senior rådgivare på Energimyndigheten, berättar om mötet.

Uppdaterad: 2018-09-26 Publicerad: 2017-12-01

Text: Senja Nordström Bild: Senja Nordström

Mötet hölls i Bengaluru, Indien, inom ramen för ISGAN – International Smart Grid Action Network som i sin tur är en del av högnivåsamarbetet CEM – Clean Energy Ministerial – där Sverige genom Energimyndigheten medverkar.

Mötet samlade experter från 12 länder. Fokus var decentraliserad elproduktion, mikronät samt smart elmätning. Indiens regering har satt upp ett mål på 175 GW förnybar energi installerad kapacitet i slutet av 2022. Detta inkluderar 60 GW från vind, 100 GW från sol, 10 GW från biomassa och 5 GW från småskalig vattenkraft. Sådana ambitiösa mål ökar intresset för avancerade tekniska system som kan bidra till effektiv integration i elnätet.

Indien genomför flera stora pilotprojekt inom området och första dagen besökte vi Mysuru där hundra tusen nya elmätare övervakas och styrs. Om elförsörjningen överbelastas skickas signaler till elmätare för att minska elanvändningen. Därefter följde en konferens på CPRI – Central Power Research Institute där självaste stadssekreteraren inom energidepartementet öppnade mötet och den tredje dagen hölls ett interaktivt kunskapsutbyte mellan internationella experter. Kunskapsutbytet syftar till att öka takten i den globala energiomställningen där smarta elnät är ett medel och bygger på att länder delar information och kunskap med varandra.

Från Sverige medverkade representanter från Energimyndigheten, Forum för smarta elnät, LightSwitch, RISE och Svenska Energiinstitutet.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.