Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så kan Sverige öka sin teknikexport

Vi behöver nya finansieringsmodeller för att nå de globala hållbarhetsmålen och öka den svenska exporten, skriver Ann-Sofie Gaverstedt.

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-06-16

Text: Ann-Sofi Gaverstedt Bild: Globala målen för hållbar utveckling, Energimyndigheten, Shutterstock

För att kunna nå de globala målen för hållbar utveckling behöver olika lösningar nå ut på marknaden i en snabbare takt. Exempel på detta är hållbar energi för alla och att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt försämras Sveriges exportsiffror till de marknader som är prioriterade av den svenska regeringen. Enligt Business Sweden så har Sveriges export minskat med 1,5 procentenheter av BNP sedan två år tillbaka och 2,2 procentenheter om de prioriterade marknaderna analyseras. En anledning är att Sveriges företag inte har lyckats ställa om sin export ifrån mogna närmarknader där tillväxten har stagnerat till de nya tillväxtländerna. Därför behöver vi utveckla nya sätt att exportera på och exportfinansieringssystemet behöver utvecklas.

En av de stora utmaningarna för att kunna öka takten på implementeringen av hållbara lösningar är att investeringar i nya sätt att bygga, tillgodose värme eller el är att risken för att investera är för hög – det så kallade Capex (kapitalutgifter för nyinvesteringar) är för högt i jämförelse med kostnaderna för dagens lösningar. Ett exempel på ett område där investeringarna behöver komma igång för att svenska företag ska kunna öka sin export är inom värmemarknaden i Storbritannien. Jag tar upp just Storbritannien och värme för att Energimyndigheten i september förra året startade upp ett initiativ benämnt Heat Networks-Sustaianbility by Sweden. Programmet har i syfte att öka utbytet inom värmesektorn mellan Sverige och Storbritannien och detta utifrån ett export- och energiomställningsperspektiv men även för att Sverige behöver utveckla nya innovationer inom området för att utveckla den svenska värmemarknaden. Cirka 40 svenska aktörer är med i programmet för att vara med på resan där den brittiska fjärrvärmemarknaden ska växa ifrån dagens två procent av den totala värmemarknaden till 27 procent av den totala värmemarknaden till 2050. För att sätta det i ett svenskt perspektiv så ska britterna installera lika mycket fjärrvärme under 15 år som vi har gjort under 50 år. Samtidigt finns det få referenscase i Storbritannien inom fjärrvärme – det saknas kompetens och erfarenhet av hur de ska byggas, hur de affärsmässigt ska driva anläggningarna och vad saker faktiskt kostar (enligt muntliga källor kostar det 30 procent mer att gräva ett hål i Storbritannien än vad ett hål i Sverige kostar). Risken och Capex för investerare är alldeles för hög för att en egentlig acceleration ska kunna ske.

 

De globala målen för hållbar utveckling.

För att kunna få igång investeringar i fjärrvärmesektorn i Storbritannien och för att få in fler svenska företag snabbare har vi därför nu initierat ett projekt, tillsammans med en brittisk kommun, två brittiska investerare och en handfull svenska och brittiska organisationer. Syftet är att undersöka möjligheterna att sätta samman delar av ett fjärrvärmesystem och erbjuda beställare och kunder färdiga system att köpa. Alternativet idag är ju att beställarna behöver köpa in komponent för komponent. En systemleverans skulle minska behovet av beställarkompetens hos köparna, någon aktör tar helhetsrisken och en investerare kommer förhoppningsvis känna att risken blir acceptabel. På detta sätt kan vi ifrån Sverige ge möjlighet till alla våra mikro- och småföretag att leverera på större affärer och få draghjälp ifrån de större aktörerna.

Systemerbjudandet är något jag tror vi behöver utveckla framöver för att få igång exporten till de viktiga prioriterade marknaderna där behovet är stort för att snabbt få in lösningar för hållbar utveckling. Till detta kommer förstås att möjliggöra en svensk finansieringsmodell baserat på det nuvarande exportfinansieringssystemet kompletterat med klimatfinansiering och utvecklingsbankernas finansiering osv. Det har vi börjat titta på tillsammans med forumet för smarta nät och ska fokusera på hållbar stadsutveckling i Indien och avfallssektorn i Indonesien.

Men det är ett annat projekt som kräver ett helt nytt blogginlägg.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.