Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Medvind i Japan – en reserapport

Framtidens energilager och den havererade kärnkraftsanläggningen i Fukushima. Det var två av punkterna när Energimyndighetens medarbetare Magnus Carnwall och Greger Ledung följde med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till Japan i slutet av april. Här kommer en liten rapport.

Uppdaterad: 2019-02-21 Publicerad: 2018-05-15

Text: Magnus Carnwall Bild: Magnus Carnwall

Den 23 april var Energimyndigheten med och satte upp ett rundabordssamtal om energilagring med särskilt fokus på batterier och hållbarhet. Diskussionen fördes på tre olika plan, policy, teknik (akademi) och företagande.

För att moderera samtalet hade vi bjudit med professor Kristina Edström från Uppsala universitet som utförde uppgiften mycket väl och fick såväl svenska som japanska parter att öppna upp. Väldigt kul också att vi lyckades attrahera deltagare både från japanska ministeriet (METI), vår myndighetsmotsvarighet (NEDO) samt Johan Söderström från ABB till diskussionen. Ett ansenligt antal japanska teknik/materialleverantörer fanns bland åhörarna. Samarbetet kommer att fortsätta bland annat genom att vi kommer att sätta upp ett ännu bredare energisymposium/workshop i Japan till hösten.

Den 24 april gjordes ett studiebesök på Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) där professor Ryoji Kanno (som också var med i rundabordssamtalet) har sitt forskningslabb. Professor Kanno är en av de absolut främsta forskarna när det gäller ”solid state”-batterier, vilket är den kanske hetaste tekniken för nästa generation batterier. Utmaningen är att hitta fasta elektrolyter som ersättning till dagens organiska lösningsmedel och som kan ge tillräckliga prestanda i den utmanande miljön i ett batteri.

Ryoji Kannos labb

 

Den 25 april besökte vi tillsammans med Ibrahim Baylan den havererade kärnkraftsanläggningen i Fukushima och träffade företrädare för TEPCO. Besöket var lika intressant som läskigt och känslosamt. Det har nu gått sju år sedan vågen svepte in över reaktorerna. Den närmsta staden evakuerades omgående och endast ett fåtal har vågat återvända.

I det närmaste är det en spökstad med en del som fortfarande är avstängd. Många fastigheter, bilar med mera, står fortfarande orörda i väntan på sanering från radioaktivitet. Som sagt, en väldigt märklig känsla som hämtad från en film.

Under besöket fick vi även åka in mellan reaktorerna och se förödelsen. Säkerheten är man väldigt noga med och vi fick alla en dosimeter för att bekräfta att vi inte utsattes för någon för hög dos av strålning. På anläggningen är det väldigt hög aktivitet med cirka 5 000 arbetare som är där varje dag. Men arbetet är väldigt tidsödande: man räknar med att det kommer att ta 30 till 40 år innan arbetet är klart.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.