Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Ta bort hindren för egenanvänd solel”

Att fastighetsägare alltmer investerar i solel är positivt på en rad olika plan, inte minst ökar medvetenheten om energifrågorna. Men fortfarande finns det onödiga hinder som bör undanröjas när det gäller solel, skriver Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Uppdaterad: 2018-07-03 Publicerad: 2018-07-03

Text: Marie-Louise Persson Bild: Riksbyggen, Shutterstock/ anweber

Solen sken mer än någonsin i maj och torra marker och brunnar gjorde att vi inte enbart kunde njuta som vanligt av vårsolen. Något gnager i oss och säger att något håller på att förändras. Allt fler inser att vi behöver göra något och det nu. Fastighetsägare behöver både energieffektivisera och kan även bidra till produktionen av mer förnybart. Ibland går detta hand i hand och ett exempel kan vara när en fastighetsägare installerar solceller.

I bygg- och energibranschen brukar vi hänvisa till energipyramiden som bygger på att först och främst effektivisera energianvändningen och sedan tillföra precis så mycket som vi behöver, på samma sätt som att vi inte ska ta för oss mer på tallriken än vi tänker äta upp. När det gäller solceller är jag dock villig att göra ett undantag att man inte behöver effektivisera först. Detta eftersom åtgärden ofta medför en förändring i hur de stolta ägarna tänker kring energi.

Det är inte ovanligt att solcellerna även leder till att ägaren minskar sin totala elförbrukning genom ytterligare åtgärder.

Då en villaägare eller en bostadsrättsförening börjar producera egen el kan de plötsligt börja jämföra sin elförbrukning med elproduktionen. Vissa delar av året kan de dessutom bli helt självförsörjande, vilket kan trigga tävlingsinstinkten. De får också en bättre känsla för om de använder mycket eller lite och får genom att följa både produktion och konsumtion en större medvetenhet och kunskap i ämnet. Det är därför inte ovanligt att solcellerna även leder till att ägaren minskar sin totala elförbrukning genom ytterligare åtgärder. Dessutom delar de ofta med sig av sin nyvunna kunskap och sprider den till grannar och bekanta, vilket leder till nya anläggningar och effektiviseringar.

Eftersom vi ser att solceller ger en förändrad syn på energianvändningen är det positivt att regeringen tillsatt en utredning för att undanröja hinder för småskalig elproduktion. Visserligen har en del av hindren åtgärdats; vi behöver tack och lov inte skatta längre för egenanvänd solel, i alla fall inte så länge den produceras på samma byggnad som den används i. Men om en bostadsrättsförening skulle vilja använda sitt soligaste tak och sedan skicka elen vidare till sin skuggade byggnad intill måste elen ut på koncessionspliktigt nät och ska då också beskattas.

Koncessionsplikten reglerar bland annat säkerhetsaspekter för att elnätsägaren ska kunna veta när ledningen är strömsatt så kanske är det inte främst denna lagstiftning som borde förändras. Men eftersom vi vill öka tempot borde väl skattelagstiftningen moderniseras så att egenanvänd solel inte behöver beskattas bara för att den varit ute på det koncessionspliktiga nätet en kort stund?

Kanske delvis för att väga upp för denna brist i gammal lagstiftning har två olika stöd införts. Det ena är en utlovad skattereduktion som kräver att det finns något att dra av skatten emot, vilket inte alla bostadsrättsföreningar har. Det andra stödet ansöks hos länsstyrelsen, men det är viktigt att det görs innan arbetet påbörjats (vilket till exempel är när kontrakt skrivs med leverantören). Det betyder bland annat att man som lekman ska kunna ange hur mycket el som kommer produceras, vilken typ av solceller som ska sättas upp och hur mycket den kommer kosta innan de kan anlita någon att räkna på det hela.

Vissa länsstyrelser är flexibla och gör det möjligt att lämna in en ofullständig blankett som sedan kan kompletteras så snart leverantören har utrett. Andra kräver fullständigt ifylld blankett innan ansökan kan läggas i kön. Hur skatteavdraget kommer finnas och huruvida det finns pengar i budgeten för stödet vet vi inte. Som ni förstår är det viktigt att utredningen leder till att undanröja hindren och till dess får vi glädjas åt det slopade bygglovet som gäller från och med den 1 augusti i år.

Med hopp om en solig sommar med en bättre känsla i magen!

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.