Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Rikta ljuset mot kraftkvinnorna”

Bara en knapp fjärdedel av de anställda i energisektorn är kvinnor. Därför måste vi synliggöra de kvinnliga förebilder som finns. Det skriver Anna-Carin Windahl, kommunikationskonsult och styrelseledamot i Kraftkvinnorna.

Uppdaterad: 2018-02-14 Publicerad: 2017-03-13

Text: Anna-Carin Windahl Bild: Kraftkvinnorna

En dryg vecka sedan Internationella kvinnodagen och skörden av intressanta artiklar om vägen till jämställdhet är riklig. Tråkigt nog verkar dock förändring dröja. Därför behöver frågan om jämställdhet och att hylla kompetenta och intressanta kvinnliga förebilder uppmärksammas även de övriga 364 dagarna om året. Så även i energisektorn, där kvinnor endast utgör drygt 24 procent trots expansion och tillväxt.

Med just detta syfte skapades föreningen Kraftkvinnorna. En stor del av arbetet handlar om att lyfta och rikta ljuset mot alla de kvinnor som faktiskt redan finns i branschen.

Frågan om synlighet kan kanske tyckas banal. Den löser inte skev lönesättning och krossar inga glastak. Åtminstone inte omedelbart. Men synligheten har en annan dimension som är potent verksam på lite längre sikt. Vi vet att förebilder är oerhört viktiga när unga människor väljer utbildning och yrke. Signalvärdet är starkt och om vi ska kunna locka fler kvinnor till energibranschen behöver de kunna se att här finns en intressant framtid för dem.

Om vi ska kunna locka fler kvinnor till energibranschen behöver de kunna se att här finns en intressant framtid för dem.

På samma sätt fungerar det när mer etablerade kvinnor klättrar i karriären. I nästan varje konversation om karriärutveckling med kvinnliga kollegor framgår det att man väljer en arbetsplats där det är tydligt att mångfald uppfattas som berikande. Består ledningsgrupp och styrelse av endast män signalerar det ett tydligt glastak och arbetsgivaren väljs därför bort.

Fortfarande, trots Kraftkvinnornas nära 300 namn starka kompetenslista, är det vanligt att energiseminarier starkt domineras av manliga branschföreträdare. Vi jobbar på för att bidra till en förändring och vet att allt fler myndigheter och företag ställer krav på jämnare könsfördelningen innan representanter tackar ja till förfrågningar om deltagande. Att titta på programmet för Energiutblick är därför mycket glädjande – kvinnorna är faktiskt i klar majoritet! Och det finns inte ett spår av kvoteringskänsla. Snart är det upp till bevis igen. Om dryga tre månader drar Almedalsveckan 2017 igång, med många Kraftkvinnor på plats. Låt oss som bransch visa att vi utvecklar oss, tar till oss budskapen från 8:e mars och i år undviker seminariepaneler med 100% män!

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.