Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Nu ökar vi takten i omställningen”

För att klara målet om ett fossilfritt Sverige måste vi nå ut till lokala och regionala aktörer. Därför arrangerar vi Speeding up for Change under Nordic Clean Energy Week. Det blir startpunkten för en rad olika projekt framöver, skriver Charlotte Lejon, enhetschef på Energimyndighetens avdelning för affärsutveckling.

Uppdaterad: 2018-05-18 Publicerad: 2018-05-17

Text: Charlotte Lejon Bild: Folio, Energimyndigheten

En ny klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk finns på plats och de närmaste åren görs stora satsningar i form av investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och organisationer för att uppnå målet om ett fossilfritt Sverige. Vi på Energimyndigheten har en viktig uppgift att på olika sätt möjliggöra omställningen. Nu behöver vi nå ut till lokala och regionala aktörer för att tillsammans med dem genomföra de nödvändiga förändringar som krävs.

För att öka omställningstakten arrangerar vi ”Speeding up for Change” den 23 maj i Malmö. Under en halvdag kommer vi att samla kommuner, regioner, investerare, internationella experter och andra intressenter. Tidpunkten i anslutning till Nordic Clean Energy Week är strategiskt vald och de två initiativen kompletterar varandra. Nationella beslutsfattare å ena sidan, lokala och regionala å den andra.

”Speeding up for Change” är en del av ”A Challenge from Sweden”, ett initiativ av Energimyndigheten i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks och en rad andra aktörer. Inom det mer långvariga initiativet har vi redan startat ett antal framgångsrika projekt inom fossilfria transporter och förnybar energi.

Evenemanget i Malmö utgör startpunkten på ett flertal nya samarbetsprojekt som kommer att pågå framöver. Två nya tävlingar och utlysningar med mångmiljonbelopp kommer att lanseras – viktiga incitament för att mobilisera talang och göra att entreprenörer hittar lösningar som kan nå ut till viktiga beslutsfattare i städer och regioner.

Men pengar och goda idéer kommer inte ensamma att lösa problemen. Det är viktigt att ha ett öga på marknaden. En omställning är bara möjlig om lösningar till hållbar transport och förnybar energi når en bred grupp av slutanvändare. Därför har vi designat ett upplägg där innovationer tas fram men också testas och implementeras i deltagande kommuner eller organisationer. Investerare kopplas in tidigt för att se till att de bästa lösningarna får en så stor spridning som möjligt. Samarbeten och behovsdriven upphandling gör att utvecklingen går framåt på ett effektivt sätt som minskar den ekonomiska risken för de deltagande kommunerna. Det gör att vi sparar både tid och skattepengar.

Det behöver gå fort nu och vi behöver samarbeta för att hitta de bästa lösningarna – inte minst med de som fattar besluten lokalt och regionalt. Deras kompetens och strategiska val kommer att påverka många slutanvändare vilket i slutändan har en global effekt.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.