Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Minska inte stödet till solenergi”

Världen måste öka takten i omställningen till fossilfri energi. Och solenergi kommer att ha en av huvudrollerna. Därför bör Sverige behålla sitt långsiktiga stöd för investeringar i solenergi, skriver Bengt Stridh, lektor på Mälardalens högskola som även står bakom Bengts nya villablogg om solel.

Uppdaterad: 2018-03-22 Publicerad: 2018-03-22

Text: Bengt Stridh Bild: ABB, U.J Alexander/ Shutterstock

Att utvecklingen skulle gå så fort för solceller kunde ingen förutspå när Tyskland införde sina inmatningstariffer 2004. Systemet skapade den första stora kommersiella marknaden för solceller. Tyskland har tagit stora kostnader för att sätta fart på marknaden. Utan detta initiativ hade vi inte fått den snabba utveckling som varit sedan dess, där Tysklands system fick många efterföljare. Därefter kom Kina och andra asiatiska länders intåg i modulproduktionen, som gjorde modulerna mycket billigare. 2004 hade Kina 4 procent av världsmarknaden, men redan 2011 hade de knappt 60 procent av världens solcellproduktion. En makalös utveckling.

Idag har solceller på några platser i världen kunnat konkurrera ut annan elproduktion i auktioner där lägsta bud per producerad kWh vinner. Det är mycket lovande, men på de flesta håll i världen är solceller fortfarande beroende av något slags stödsystem. Detta stöd måste fortsätta till dess att solceller kan stå på egna ben. Mer forskning behövs för att öka verkningsgraden och livslängden samt för att förenkla installationerna.

Idag har solceller på några platser i världen kunnat konkurrera ut annan elproduktion i auktioner där lägsta bud per producerad kWh vinner.

Vi har ett gigantiskt och tidskrävande arbete att ställa om världens energisystem till fossilfri energi. Solenergi kommer att ha en given och viktig roll. Enligt en rapport från BP svarade fossila energibärare för 85 procent av världens energianvändning 2016. I världens elmix har solceller ökat till 1,8 procent 2016. De flesta glömmer dock bort att el bara svarar för ungefär en åttondel av världens energianvändning. Solvärme producerade 2016 lika mycket energi som solel, men tillsammans gav solvärme och solel bara 0,5 procent av världens energianvändning.

Med den takt andelen fossil energi minskat under 2014–2016 skulle det ta knappt 200 år innan världen får en helt fossilfri energianvändning. Även om andelen fossil energi minskar något i världen ökar användningen eftersom världens energianvändning ökar. Världen måste öka takten i omställningen till fossilfri energi. Solenergi och vindkraft kommer att ha huvudrollerna.

Med den takt andelen fossil energi minskat under 2014–2016 skulle det ta knappt 200 år innan världen blir fri från fossil energi.

I Sverige bör ett långsiktigt stöd för investeringar i och forskning på solenergi fortsätta så att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Det nuvarande investeringsstödet infördes så sent som 2009 och redan har vissa tyckt att det ska tas bort. Vi bör tänka mera långsiktigt än så och ha en uthållighet för att slippa en ryckighet i förutsättningarna, vilket försvårar för investeringsbeslut. Solel har ett bra stöd i Sverige idag. Solvärme är däremot helt bortglömt. Stöd för installationer saknas helt efter 2011 och någon forskning på solvärme finns väl knappt kvar i Sverige. Här önskar jag en förändring där även solvärme tas med i stödsystemet för solenergi.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.