Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Låt oss bygga hus som vi stolt kan lämna över till våra barn”

Samhällsomvandlingen i de norrländska gruvorterna innebär att en mängd hus måste rivas och ersättas av nya. Nu har vi chansen att bygga ett mönstersamhälle när det gäller energihushållning och miljö. Låt oss tillsammans se till att det blir hus vi stolt kan lämna över till barn och barnbarn, skriver Peter Palo, energi- och klimatrådgivare i Lappland.

Uppdaterad: 2018-09-19 Publicerad: 2018-09-14

Text: Peter Palo Bild: Lapplands kommunalförbund, Shutterstock

När man bygger ett nytt hus vill man att huset skall ha god komfort, god ekonomi och låg energianvändning. Idag tänker många att värmepumpar löser kravet på att bygga energieffektivt. Men räkna inte med att värmepumparna löser problemet. Det är lätt att överskatta nyttan av dem.

Under det senaste året har vi energi- och klimatrådgivare genomfört ett riktat projekt för dem som bygger nytt i Malmfälten. Här visar det sig att intresset för att bygga energismart inte är i första rummet. Man är nöjd om man får ett nytt hus med ett bra läge och glömmer att huset skall drivas och underhållas i många generationer och år.

Intresset för att bygga energismart inte är i första rummet för dem som bygger nytt.

Att energikostnaderna vid en framtida försäljning påverkar försäljningspriset kan vi nog alla hålla med om. Men det finns lösningar som kompenserar för alltför högt ställda förväntningar på  värmepumpen. Med en installerad frånluftvärmepump har man ökat sitt elberoende som man kan kompensera med egen mikroproduktion av el. En solcellsanläggning på ditt hustak är en bra lösning om ditt hus är placerad på lämpligt sydläge.

Sätt fokus på att klimatskalet – det vill säga husets väggar, fönster och tak – är välisolerat och med ett bra U-värde, men kontrollera framför allt husets lufttäthet. Kräv även att en tätningskontroll genomförs innan slutbesiktningen godkänns. Klimatskalet är oberoende av tekniska installationer som värmepumpar, fjärrvärme, egen vedpanna och direktel. Gör du ett bra klimatskal och har värmeväxling på ventilationen spelar det ingen större roll om energipriserna fördubblas.

Tänk också på att den beräknade energianvändningen för ditt nya hus inte alltid stämmer. En slutbesiktning av ett färdigställt hus är ingen garanti för den verkliga energianvändningen. Ställ därför krav på att mätning av den verkliga energianvändningen genomförs av husleverantören eller byggmästaren om det är så att någon annan bygger åt dig. Denna mätning görs efter att ni flyttat in i huset.

Tänk på att den beräknade energianvändningen för ditt nya hus inte alltid stämmer.

Ett räkneexempel: En villa som efter mätning och energideklaration visar sig nyttja 105 kWh per kvm och år istället för beräknade 90 kWh per kvadratmeter och år skulle ge en ökning på 15 kWh per kvm år. Denna ökning av verklig energianvändning skulle på en 120 kvadratmeter villa ge en kostnad på 2 700 kr per år om vi antar att elpriset totalt inklusive nätavgift och övriga kostnader ligger på 1.50 kronor per kWh.

Slår man ut denna felräkning på hela beståndet av nya hus som ska byggas i Malmfälten, Gällivare och Kiruna blir det väldigt stora pengar i slutändan.

Jag som energi- och klimatrådgivare tycker inte att notan på miljöskulden och driftkostnader lämnas över till nästa generation och därför uppmanar jag både beslutsfattare i LKAB, berörda kommuner samt enskilda villaägare, som bygger nytt att ta höjd för att nya hus byggs med dagens bästa teknik och materialval. Och att man ser till att göra ordentliga mätningar av husets energianvändning.

Låt oss tillsammans se till att det blir hus vi stolt kan lämna över till barn och barnbarn. Malmfälten har chansen att åter igen bli ett mönstersamhälle vad gäller energihushållning och miljö.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.