Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Hur samlar man en av Sveriges största industrier i hållbarhetsfrågan?

Livsmedelsindustrin har tagit fram ett gemensamt hållbarhetsmanifest med fem konkreta åtaganden. Hur gemensamma prioriteringar och mål skulle utformas var inte givet i en bransch där företagen har väldigt olika förutsättningar. Här skriver Sara Sundquist, näringspolitisk expert hos bransch- och arbetsgivarorganisation Livsmedelsföretagen, om utmaningen.

Uppdaterad: 2020-06-18 Publicerad: 2020-06-09

Text: Sara Sundquist Bild: iStock

Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning för industrin blir att göra livsmedelsproduktionen klimat- och miljöneutral. Genom branschorganisationen Livsmedelsföretagen har industrin därför tagit fram ett gemensamt hållbarhetsmanifest med fem konkreta åtaganden. Hitintills har 81 av Sveriges ledande livsmedelsföretag anslutit sig till manifestet och fler är på väg in. Men hur tog vi oss hit?

Vi visste att vi behövde gemensamma prioriteringar och mål, men hur dessa skulle utformas var inte helt givet i en bransch där de olika företagen har väldigt olika förutsättningar. Livsmedelsproduktion är en oerhört komplex verksamhet, och produktionens påverkan på miljö och klimat är ojämnt utspridd över en lång värdekedja som sträcker sig ända från jord till bord. Var i kedjan ska åtgärderna sättas in? Vilka åtgärder ger mest resultat? Och vem ska betala? Försöken att ta hela värdekedjan i beaktning för att sätta bra mål hade lett till att vi kört fast flera gånger.

Vi visste att vi behövde gemensamma prioriteringar och mål, men hur dessa skulle utformas var inte helt givet i en bransch där de olika företagen har väldigt olika förutsättningar

Det ryms enormt mycket i begreppet hållbarhet. En av våra stora utmaningar var därför avgränsningar, och för att kunna enas tvingades vi välja bort en hel del viktiga frågor. Genom att göra en ordentlig väsentlighetsanalys kunde vi hitta fram till de viktigaste åtagandena för branschen. För de mindre företagen som inte kan lägga lika mycket resurser på hållbarhet var detta extra viktigt. Genom att ta fram gemensamma branschprioriteringar blev det tydligt för alla företag oavsett storlek vilka områden som var viktigast att arbeta med.

Men kan manifestet verkligen ha nån effekt när det bara handlar om frivilliga åtaganden? Svaret är tveklöst ja. Livsmedelsföretagen som branschorganisation har inte makt att tvinga medlemsföretagen att göra det ena eller det andra. Kan vi däremot förklara för företagen varför hållbarhetsarbetet är viktigt (och långsiktigt lönsamt), då får vi dem att driva frågorna åt oss. Därför la våra experter mycket tid och kraft på att förankra och förklara manifestet, dels i företagens egna styrelser, dels i Livsmedelsföretagens styrelse. Givetvis krävdes det också en lagom dos envist förhandlande och medlande från vår sida mellan olika hållbarhetschefer och vd:ar. Konstigt vore annars, givet hur allvarligt företagen tar på hållbarhetsfrågorna.

De fem åtagandena för branschen som vi till slut kom fram till är i korthet:

1. En fossilfri industri. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i vår produktion och i våra transporter.

2. Halvera matsvinnet. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

3. Materialåtervinningsbara förpackningar. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

4. Goda villkor i leverantörsledet. Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

5. Effektivare vattenanvändning. Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi har genomfört en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål under 2020.

Genom att ansluta sig till ett åtagande lovar företaget att bidra till att uppnå de tillhörande målen och till att hålla relevant information om företagets del av åtagandet lätt tillgänglig för granskning.

Detta är givetvis ingen quick fix. Manifestet är ett långsiktigt engagemang och att ställa om en hel industri till klimat- och miljöneutral produktion kommer ta tid och kosta en massa pengar. Men svenska livsmedelsföretag har redan kommit en bra bit på vägen. Manifestet kommer förhoppningsvis ge dem energi och inspiration till att ta hållbarhetsarbetet hela vägen fram.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.