Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Etanol – världens största alternativ till fossila drivmedel

Lantmännen ser att etanol har en stor potential vad gäller att minska transporternas klimatpåverkan. Här skriver Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, om organisationens vision för minskat klimatavtryck.

Uppdaterad: 2020-01-29 Publicerad: 2020-01-29

Text: Alarik Sandrup Bild: Mostphotos

Det finns en mycket stor potential för att kostnadseffektivt minska transporternas utsläpp med etanol i Sverige och övriga världen. De negativa diskussionerna för några år sedan är definitivt på väg att vända och det är bara att konstatera att utan etanol, så kommer det att bli svårt att klara de utsläppsminskningar som krävs för att klara Parisavtalet. Men det krävs politisk vilja och effektiva styrmedel.

Världens transporter går till 96 procent på fossila drivmedel. Den förnybara andelen på fyra procent utgörs i stort sett av biodrivmedel, där etanol är klart störst. El utgör fortfarande en liten andel av energianvändningen för vägtransporter. I EU är exempelvis biodrivmedel 400 gånger större än förnybar el för vägtransporter. I Sverige står biodrivmedel för över 20 procent av transporternas drivmedelsförbrukning. Eldrift i Sverige har en positiv utveckling, men stod 2018 ändå endast för 0,16 procent av transporternas energianvändning.

Sverige har målet att transporternas utsläpp ska minska med 70 procent till 2030, men enligt Trafikverket når vi med hittillsvarande beslut om styrmedel endast till hälften av målet. Det finns alltså starka skäl att höja tempot och att främja alla hållbara alternativ till fossila drivmedel.

Etanol har enormt mycket att erbjuda vad gäller utfasning av fossilt. Det är tveklöst det största alternativet till fossila drivmedel, det billigaste sättet att minska utsläppen i stor skala och har en stor flexibilitet för produktion och användning. Etanol produceras bland annat av spannmål, sockerrör, halm, restprodukter från livsmedelsindustrin samt skogen och används i både diesel- och bensinmotorer för allt från små motorcyklar till tunga lastbilar. Etanolen används i olika inblandningar, främst som E5, E10, E20, E85, ED95 och E100. Potentialen för ökad produktion och användning är väldigt stor och det kommer under lång tid endast vara politiska beslut som sätter taket för både produktion och användning.

I EU är exempelvis biodrivmedel 400 gånger större än förnybar el för vägtransporter.

Produktionsprocessen för etanol är effektiv, vilket ger hög klimatnytta. Reduktionen av klimatpåverkan jämfört med fossilt drivmedel är för EU-producerad etanol i snitt 71 procent. För etanolen från bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol är reduktionen ca 95 procent och den ökar löpande, alltså snart klimatneutralt. Viktiga skäl till denna unikt höga reduktion är effektiv växtodling, förnybar processenergi samt fångst av koldioxid.

Ökad användning av etanol skulle minska transporternas utsläpp omgående. Möjligheten att konvertera bensinbilar till E85 till kostnaden av en handfull tusenlappar har nyligen lyfts. Man gör redan detta i stor skala i Frankrike och USA. Kör man på E85, så halveras utsläppen. För att konverteringar ska ta fart krävs styrmedlen som gör E85 ekonomiskt konkurrenskraftigt, att E85 gynnas av bonus-malus samt översyn av vissa tekniska regelverk. Bonus för E85-konvertering är också intressant.

Den andra, enklaste och billigaste åtgärden för att minska utsläppen är att införa E10. USA har haft E10 som standardbensin länge och i EU införs E10 i flera länder. Sverige halkar efter, vilket är svårförenligt med det mest ambitiösa reduktionsmålet. Med reduktionspliktens låga nivåer för bensin kommer det att ta många år innan E10 införs i Sverige. Reduktionsplikten måste höjas rejält för bensin eller så måste en specifik E10-reglering införas, vilket skulle minska utsläppen med över 200 000 ton koldioxid i ett slag.

Den tredje möjligheten med etanol är med ED95 för bussar och tunga lastbilar. ED95 innehåller 95 procent etanol och fem procent tillsatser och används i något modifierade dieselmotorer från Scania. ED95 är en ”doldis”, men har med framgång använts under lång tid i Sverige och Brasilien. Med ED95-etanol från Agroetanol minskar utsläppen med 90 procent. För att ED95 skall kunna växa behövs goda och förutsägbara styrmedel, så att åkerierna vågar investera i ED95-lastbilar.

Etanol har en mycket stor potential vad gäller att minska transporternas klimatpåverkan, både i Sverige och den övriga världen. Det finns givetvis flera andra alternativ som måste bejakas, men utan etanol – världens största alternativ till fossila drivmedel – blir det onödigt svårt, långsamt och kostsamt.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.