Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Batterier kan revolutionera energisektorn

Batterier har omvandlat mobiltelefoni- och transportbranschen. Nu står energisektorn på tur. Batterier kan leverera en rad tjänster på olika nivåer i energisystemet – samtidigt som det blir lättare att få in mer förnybar energi, skriver Bo Normark, Tematisk Ledare Smarta Nät och Energilager på InnoEnergy.

Uppdaterad: 2018-02-14 Publicerad: 2017-03-13

Text: Bo Normark Bild: Shutterstock

I början på 1980-talet fick Akira Yoshino i uppgift av Sony att ta fram ett bättre batteri till de bärbara videokameror som nyligen utvecklats. Efter några års forskning hade arbetet lett fram till det första kommersiellt användbara litiumbatteriet, som hade tre gånger högre energitäthet än det hittills använda batteriteknologierna. Yoshino kände sig ganska nöjd med att ha löst uppgiften, men han kunde inte föreställa sig vilken revolutionerande betydelse hans uppfinning senare skulle få.

Litiumbatterier var en förutsättning för att bygga nya smarta telefoner med högupplösta färgskärmar och kapacitet som en dator. 2010 var det så dags för lanseringen av läsplattan som fick ett enormt genomslag. De kommersiella framgångarna för smarta telefoner och läsplattor medförde att tillverkningsvolymerna för litiumbatterier ökade dramatiskt, vilket i sin tur till mycket kraftiga prissänkningar. Priserna har i princip fallit till en tiondel på tio år.

Om vi har 1 miljon laddbara bilar om 10–15 år så motsvarar det 5 kWh per hushåll i Sverige. Tänk er sedan ytterligare 5 kWh per hushåll i batterier och vi har ett helt nytt elsystem.

Nu står fler branscher på tröskeln till en stor omvandling. Först på tur är transportsektorn där den snabba batteriutvecklingen varit grunden för en snabb elektrifiering. Från små volymer växer nu elfordonen mycket snabbt, vilket i sin tur sänker priserna ytterligare. De senaste två åren har priset på batteripackar för elbilar sjunkit med 50 procent, och stora biltillverkare tror nu att elbilar utan subventioner kommer att ha samma kostnad som dieselbilar redan 2020.

Så nu är det dags för batterierna att revolutionera även energisektorn. Skälen är många:

  • Elproduktionen förändras mot en allt högre andel förnybar och variabel produktion. Även lokalproduktion blir ett allt mer realistiskt alternativ.
  • Effektiviseringen och elektrifieringen av energisektorn fortsätter.
  • Kraven på Leveranssäkerhet ökar.
  • Elmarknaden blir allt mer avancerad och digitaliseringen möjliggör timavläsning, timdebitering och aggregering och försäljning av systemtjänster.

Alla dessa faktorer öppnar för nya användningsområden för batterier i energisystemet. Batterier kan leverera en rad tjänster på olika nivåer i energisystemet. Slutanvändarna kan reducera energi- och effektavgifter samtidigt som distributionsbolagen kan minska sina nätinvesteringar – och på elmarknaden kan nya aktörer leverera balanstjänster.

Batterier kan öka för användning av solpaneler då batterierna klarar behovet av dygnslagring. Några internationella exempel på utvecklingen: I Australien tiodubblades försäljningen av batterier i hem förra året och i Tyskland såldes det cirka 30 000 hembatterier (i dag drivet av ett stödsystem som inte kommer att behövas inom ett fåtal år). I England och USA installeras redan storskaliga batterier för att leverera systemtjänster som balansering och frekvensreglering.

Vi kan förvänta oss att batterier även i Sverige kommer att inta en central roll i energisystemet det närmaste decenniet. Beräkningar visar att det redan i dag kan vara lönsamt att installera batterier enbart för att sänka effektuttaget. Ett så litet batteri som 1 kWh per hushåll och 5–10 kWh för villor kan sänka effektuttaget med 40 procent! I en vision av det framtida energisystemet kommer batterier att bli vanliga i hushåll.

Och för resten, har ni tänkt på att om vi har 1 miljon laddbara bilar (en fjärdedel av bilflottan) om 10–15 år så motsvarar det sisådär 5 kWh per hushåll i Sverige. Tänk er sedan i snitt ytterligare 5 kWh per hushåll i stationära batterier och vi har ett helt nytt elsystem… För mig känns visionen ytterst rimlig och utvecklingen kommer att vara konsumentdriven.

Känns det avlägset? Kom då ihåg att vi haft de smarta telefonerna i tio år. Och visst skulle det vara spännande om vi kunde bidra till att uppnå en högre andel förnybart i systemet och samtidigt bidra till att lösa effektfrågan och balansfrågan. Av bara farten skulle vi dessutom få ett mycket robust system med energilager som klarar upp emot ett dygns avbrott.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.