Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Att frysa eller svälta – är det en fråga för svenska hushåll?

I Sverige är vi duktiga på att stötta de konsumenter som hänger med i utvecklingen. Men de som har det sämre ställt, framför allt många äldre, riskerar bokstavligen att hamna i kylan på grund av höga energipriser. Det skriver Anna Carlén, vd på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Uppdaterad: 2018-09-27 Publicerad: 2018-09-28

Text: Anna Carlén Bild: Konsumenternas energimarknadsbyrå, Shutterstock

Elmarknaden i Sverige är en av de mest problematiska konsumentmarknaderna enligt Konsumentverket. Därför finns Konsumenternas energimarknadsbyrå.  Nästan 2 000 konsumenter som har problem och frågor om el och gas kontaktar byrån varje år. De ringer för att få hjälp att förstå hur energimarknaderna fungerar och vilka rättigheter de har så att de kan ta bra beslut. Avtalsrätt och konsumenträtt blandas med frågor som har sina svar i politiska beslut, ellagen och rättspraxis.

Under senare tid har vi sett en trend av att fler pensionärer som bor i hus på landet kontaktar byrån. När de ringer har de inte haft råd med boendekostnaderna och elen ska snart stängas av. De kan inte sälja och flytta från huset eftersom det inte är värt något, och kan inte heller få socialbidrag eftersom de äger ett hus. Ett gammalt hus, ska tilläggas, ofta med direktverkande el och dåligt underhållet klimatskal och därmed hög elförbrukning. Kostnaderna för elnät, el, energiskatter och avgifter stiger i högre takt än pensionerna, säger de.

Vi bör inte ställa sårbara gruppers behov av värme och energi mot behovet av en energiomställning

Det är svårt att ge råd om pengar till den som nästan inga pengar har. De berättar ofta att de redan äter kall mat för att slippa använda spisen och använder ett rum i taget för att inte behöva värma eller tända lampor i fler rum på vintern. Tv:n är det enda sällskapet och de undrar vad det kan kosta att ha den på… eller om de måste stänga av och sitta själva i tystnaden. Och svaret på frågan är att det knappast hjälper att stänga av tv:n när huset läcker värme som ett såll, men det kräver förstås en del investeringar och kunskap och ork att åtgärda. Det är svårt om man är gammal och sjuk.

Efter sådana samtal funderar jag ibland på hur vi ska genomföra den här nödvändiga omställningen till ett hållbart energisystem utan att sårbara grupper hamnar i kläm? Vi har inte råd att lämna någon ute i kylan när vi ska rädda världen. Och vi bör inte ställa sårbara gruppers behov av värme och energi mot behovet av en energiomställning.

I Sverige är vi duktiga på att stötta de konsumenter som hänger med i utvecklingen, för att få förändringar att äga rum. Det ges stöd till elcyklar och solceller. Resonemanget verkar ofta vara att det är upp till var och en att söka stöd och hänga med i utvecklingen för att sänka sina kostnader. Och de som inte vill kan låta bli, och ha det ganska bra ändå, även om det blir lite dyrare när energiskatt och avgifter för elen ökar.

Det är intressant att det finns EU-länder som verkar tänka annorlunda. I Slovakien genomfördes ett program där korta utbildningar gavs till långtidsarbetslösa om enkla energieffektiviserande åtgärder, som att täta runt fönster. En organisation identifierade och kontaktade de fattigaste hushållen för att erbjuda hantverkarens tjänster. Allt administrerades och finansierades genom en myndighet, hushållet behövde bara säga ”ja tack!”. Genom programmet fick arbetslösa personer jobb, energikostnaderna minskade för dem med sämst budget och det bidrog till statens mål om energieffektivisering – man slog helt enkelt många flugor i en smäll.

I England har debatten och insatser för ”bränslefattiga” pågått länge, i Sverige är den nästan obefintlig. Vi borde kunna ta mer hänsyn till att medborgare har väldigt olika förutsättningar och se till att det finns stöd att få även för de mest sårbara konsumenterna.

Eftersom vi alla är konsumenter är det lätt att tro att man vet vad andra konsumenter kan uppleva när förändringar av skatter, avgifter eller insatser som ska bidra till förändringar planeras. Men om du verkligen vill veta vad olika kundgrupper säger när det gäller el- och gasmarknaden är du välkommen att höra av dig till mig.

Om krönikor

Här möter ni personer från olika branscher och sektorer som kommenterar och lyfter fram viktiga frågor från energivärlden. Det är en mötesplats där vi vill uppmuntra till dialog och där åsikter kan brytas.