Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Hur är läget med energin?

I dagarna har vi släppt vår egen Energi för dummies – Energiläget à la 2017. Det har gått två år sen sist, så jag hoppas att det är många som känner att det är på tiden att få den samlade bild av det som händer på energiområdet på ett ställe, för det är ju vad Energiläget ger.

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-10-18

Text: Martina Högberg Bild: Energimyndigheten, Shutterstock

Energiläget är en av våra populäraste produkter. 2016 låg den på en hedrande tredje plats bland antalet nedladdningar.

När jag i våras anställde tre medarbetare som precis avlagt examen från KTH lyfte de fram att de faktiskt använt Energiläget som kurslitteratur. Kul tänkte jag, det borde väl fler ingenjörer med energiinriktning göra? Och så visar det sig vara när jag började grotta i statistiken. Vi ser att den beställts av många universitet och högskolor – från Lund i söder till Umeå i norr. Jag hoppas att den kan bidra till att vi får fler ingenjörer och andra studerande/studenter som intresserar sig för energifrågor!

Jag har också en personlig relation till Energiläget. När jag började på Energimyndigheten för sådär tio år sen var den det första min chef bad mig läsa. Han förstod nog mycket väl att en nationalekonom har en hel del att lära om energifrågor.

 

Det som är unikt med Energiläget är dess bredd. Den innefattar analyser per sektor, men även per energislag. Den visar på hela energisystemet, från tillförsel till användning. Den går också igenom energimarknaderna, alla styrmedel som finns och vad som händer inom politiken, både nationellt och på EU-nivå. Den täcker utvecklingen i Sverige men även i världen. För att den ska kännas så aktuell som möjligt har vi kontinuerligt försökt att uppdatera till det allra senaste ända från att vi började jobba på den under våren tills att den publicerades nu i oktober. Men för att ni användare alltid ska kunna ta del av vår färskaste statistik har vi en särskild fil på webben som heter ”Energiläget i siffror” som vi uppdaterar oftare. Vi har också sett till att det finns figurer där för den som inte orkar göra sin egen bara kan klippa ut – praktiskt va?

Energiläget visar ju den historiska utvecklingen. När jag läser om hur det såg ut 2015, blir jag ju givetvis nyfiken på om trenden kommer hålla i sig. Kommer den rekordartade bilförsäljningen 2015 fortsätta framöver? Och hur påverkar det energianvändning i transportsektorn? En sån tur då att vi även gör kortsiktiga prognoser två gånger per år där vi spår vad som kommer hända närmsta åren. Jag rekommenderar därför varmt den nyfikne att läsa dessa här hos Energimyndigheten.

Jag hoppas att Energiläget kan bidra till att vi får fler ingenjörer och andra studerande som intresserar sig för energifrågor!

Avslutningsvis måste jag ju nämna några höjdpunkter i årets utgåva. Som jag redan nämnt händer mycket både teknikmässigt och styrmedelsmässigt i transportsektorn. Riksdagen har ju ställt sig bakom ett mål att minska växthusgasutsläppen i sektorn med 70 procent till 2030 så det är också mycket som måste göras för att nå dit. Då kan den skeptiskt lagda oroa sig över att se att bilförsäljningen 2015 slog rekord, och att 2015 visar på en ökning av energianvändning igen efter att vi trodde vi sett ett trendbrott 2007. Men samtidigt kan den mer optimistiskt lagda se att våra bilar blir mer energieffektiva och användningen av biodrivmedel skjuter i höjden.

Min andra observation är vad som händer på tillförselsidan, och i synnerhet på elsidan. Det är intressant att se hur Sverige bara ökar och ökar produktionen av el, samtidigt som vi använder mindre och mindre själva. Inte konstigt att 2015 visar sig vara ett år med elexportrekord.

Min sista observation är att återigen påpeka hur mycket vårt energisystem skiljer sig från det globala snittet där kol, olja och gas dominerar totalt. Ambitionen att bli fossilfri ter sig därför betydligt mer närliggande här än i andra delar av världen. I Sverige har vi ju också ett läge där den tillförda energin faktiskt minskar, medan den fortfarande ökar globalt. Det är då glädjande att se att en del av det som växer globalt ändå är förnybara energikällor.

Energiläget kan du ladda ner från Energimyndighetens webbplats. Där hittar du också Energiläget i siffror.

Trevlig läsning!

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.