Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Fler fastighetsägare bör installera laddboxar”

Ökningen av antalet laddbara fordon ställer krav på ny planering i infrastrukturen. Nu prioriterar vi att få fler fastighetsägare att installera laddboxar i sina garage, skriver Anders Lewald, expert på Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2018-09-26 Publicerad: 2018-03-05

Text: Anders Lewald Bild: Shutterstock

För att nå målet om 70 procents reduktion av transportsektorns koldioxidutsläpp till 2030 krävs det många olika insatser. Samhället måste bli transporteffektivare, vi måste använda större andel förnybar energi och fordonen måste bli energieffektivare.

En pusselbit i detta är laddbara fordon. Det kan vara bussar, personbilar men också lätta och tunga lastbilar, parkfordon med mera. Genom dessa kombinerar man möjligheten till förnybar energi med mycket mer energieffektiva fordon.

Laddning av laddbara fordon, laddfordon, sker på ett annat sätt än vad vi är vana vid idag, att åka till macken. Laddfordonen laddar i huvudsak där de står parkerade på natten och man behöver alltså inte åka till macken för att tanka. Tankningen sker när fordonet är parkerat.

Men det här kräver ny planering. I princip måste alla laddbara fordon ha en egen plats för laddning, personbilar laddas hemma eller på jobbet, och ska det här fungera i staden måste de flesta parkeringsplatser på sikt förses med en laddbox.

I princip måste alla laddbara fordon ha en egen plats för laddning

Idag planerar man som regel för färre fordon i städerna man arbetar också för mer bilfria miljöer. Sedan länge har man försökt bli av med parkeringsmätarnas stolpar eftersom de är i vägen i gatumiljön. Det är också ofta dyrt att bygga laddplatser i gatumiljön.

Informationsmässigt prioriterar därför Energimyndigheten insatser för att få fastighetsägare, till exempel bostadsrättsföreningar, att installera laddboxar i garage och andra platser där det inte är så dyrt att installera dessa. Stöd kan ges från till exempel Klimatklivet (ett stöd via Naturvårdsverket).

Men det planeras för laddfordon även på europeisk nivå. I januari i år fastställdes i EU ett förslag till förändring av Direktivet för byggnaders energiprestanda. Det förnyade direktivet som kommer att publiceras under våren kräver förberedelse för laddning av laddfordon i nya flerfamiljshus och lokaler som ska ha mer än 10 parkeringsplatser, samt vid större renoveringar av sådana.

De nya kraven på laddinfrastruktur i flerfamiljshus och lokaler kommer att gälla från 2020, det vill säga om mindre än två år. Det här visar att man på EU-nivå också förstår behovet av att ladda hemma och på jobbet.

Det nya direktivet ihop med stödsystem som Klimatklivet, ladda hemma-stödet, en ny insats för lokal och regional planering av laddinfrastruktur genom länsstyrelserna, kommer sannolikt ge en tydlighet i utvecklingen. Informationsinsatser ges också via energimyndigheten.se, till exempel Energirådgivningen i Stockholm (fixaladdplats.se).

Det här sker samtidigt som utbudet av laddbara fordon snabbt ökar och parallellt med att  bonus-malus-systemet införs (1 juli 2018). Förhoppningsvis kan det här skapa en trygghet hos köpare och användare av laddbara fordon och leda till ytterligare marknadsandelar för laddfordon.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.