Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Spara energi är enkelt – eller?

Visste du att när transportföretaget UPS lägger ut sina rutter för hur deras budbilar kör svänger de bara högersvängar? På detta sätt minskar de antalet olyckor och sparar energi. Energieffektivisering behöver inte vara svårare än så.

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-03-11

Text: Andreas Stubelius Bild: Energimyndigheten/ UPS

UPS har identifierat att med högersvängar minskar man olyckorna och man behöver inte heller stå lika länge i alla korsningar och sparar då energi samt minskar olycksrisken.

Sverige är ett land i framkant med idéer och innovationer som fungerar på liknande sätt. Det kan röra sig om både produkter och tjänster som alla har gemensamt att de sparar energi. Men eftersom Sverige är ett relativt litet land får dessa ”energieffektiviseringsmojänger” inte en jättestor påverkan på ett globalt hållbart energisystem.

Hur får vi då en positiv påverkan med dessa produkter och tjänster?

Jo – genom att få fler att använda dem. Genialiskt eller hur?

Hur får vi då fler att använda dem?

Genom att se till att fler av dessa produkter och tjänster kommersialiseras och sprids på de stora internationella marknaderna. Där finns ett enormt behov av energieffektivisering och svenska företag kan fylla dessa behov och dessutom bidra till en svensk grön tillväxt.

Möjligheten här är att både hjälpa andra att använda mindre energi och på samma gång bidra till svensk välfärd!

Fokus i Energimyndighetens strategi för energieffektivisering 2030 kommer vara tillväxt och konkurrenskraft. Vi anser att energieffektivisering utgör en möjlighet för utveckling av det befintliga näringslivet såväl som grunden för ett framväxande näringsliv med nya företag inom energi- och miljöteknik med nya innovativa lösningar.

Utgångspunkten är att ta till vara på outnyttjad potential för tillväxt och innovation när det gäller energieffektivisering.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.