Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Elbilen och slumpen i historien

Historiker har uppmärksammat att det fanns tre biltyper parallellt i USA vid förra sekelskiftet: Ångbil, elbil och bil med förbränningsmotor. Kunde elbilen ha vunnit?

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-04-03

Text: Mats Bladh Bild: Shutterstock

Några har hävdat att det var ren slump som avgjorde – om tärningen rullat annorlunda skulle vi lika gärna kunnat ha ång- eller elbilar idag. Ett litet övertag i början kan förstärkas av att en typ blir föremål för ständiga förbättringar. Två omfattande studier av elbilens chanser gjordes, eftersom vi idag är intresserade av miljövänliga bilar.

Men författarna låste sig vid en viss tolkning: De undvek batteribilens korta räckvidd med att bilen kunde ha blivit en stadsbil, inte en universell bil. Problemet med den tolkningen är att det var just ”touring” för bland annat ”picnic” som efterfrågades.

Något som faktiskt öppnade för en annan utvecklingsväg var de elektriska spårvagnarna. Linjerna förlängdes till andra städer med många hållplatser längs järnvägen. De blev mycket populära bland annat för att man kunde åka på söndagspicknick! Man kan tänka sig elbilar i städerna som komplement till dessa. I själva verket var detta affärsidén för Electric Vehicle Company, elbilstaxi i New York vid sidan av spårvagnarna.

Men det blev inte så. Istället konkurrerades spårvagnarna ut av ökat bilinnehav. Det är i grund och botten den individuella rörligheten som är kärnan i den djupa kärleken till bilen vi ser ännu idag: Att åka vartsomhelst närsomhelst.

De elektriska spårvagnarna ger paradoxalt nog en förklaring till varför batterier inte förbättrades. Spårvagnsbolagen förkastade batterier till förmån för luftledningar och strömavtagare. Istället riktade batteriindustrin in sig på startmotorer för bilar med förbränningsmotorer. Det var inte förrän långt senare när litium-jon-batterier utvecklades för datorer och mobiler som elbilen kunde få en renässans. Det kanske man kan kalla slump.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.