Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog
 Sara Sundberg tillsammans med Shallo Alemu Muru under resan i Etiopien. Shallo och hennes familj använder en av de många spisarna i projekten.

Sara Sundberg tillsammans med Shallo Alemu Muru under resan i Etiopien. Shallo och hennes familj använder en av de många spisarna i projekten.

Effektiva spisar ger mersmak på nya jobbet

Energimyndigheten finansierar en rad klimatprojekt i bland annat Afrika söder om Sahara. Insatserna bidrar till minskade klimatutsläpp och bidrar till att förändra människors vardag på flera olika sätt, skriver Sara Sundberg som är ny chef på Energimyndighetens Klimatenhet.

Uppdaterad: 2018-01-15 Publicerad: 2017-09-11

Text: Sara Sundberg Bild: Energimyndigheten

Det är inte alla jobb som man får börja med att resa till Afrika. I början av juli reste jag tillsammans med två medarbetare på enheten till Etiopien och Rwanda för att besöka några av de projekt vi är med och finansierar. De projekt vi besökte är så kallade spisprojekt där syftet är att effektivisera energianvändningen i hushåll och därigenom bidra till minskade klimatutsläpp.

Spismodellerna och hur hushåll får tag i dem varierar mellan projekten, men det var verkligen intressant att få träffa människor som kan berätta om hur våra insatser också förändrar deras vardag. Under besöken beskrev flera hushåll att de behövde tillbringa mindre tid för att samla ved till bränsle och att matlagningen gick snabbare än tidigare. Dessutom berättade andra att deras kostnader för bränsle hade sänkts. Det här ger en extra dimension till vårt arbete och det är verkligen spännande att se hur vi med hjälp av vår resultatbaserade finansiering kan stödja affärsmodeller som fokuserar på att förbättra energianvändningen i hushåll i de här länderna.

Finansieringen av projekten vi besökte sker genom Carbon Initiative for Development, en av de multilaterala fonder som stödjer insatser för minskade utsläpp av växthusgaser. Energimyndigheten sitter i fondens styrelse och representerar Sverige. Ansvaret ligger hos Klimatenheten, där jag är ny chef sedan juni i år.

Uppdraget för vår enhet håller på att förändras. Vi har fortfarande ansvar för att förvalta de projekt som Sverige bidragit till under Kyotoprotokollet. Samtidigt arbetar vi med att utveckla regelverk för samarbete som ska gälla under det nya Parisavtalet. Och det känns väldigt förmånligt att få jobba med klimatinsatser på en internationell arena, tillsammans med väldigt kunniga medarbetare.

Läs mer om Energimyndighetens internationella klimatprojekt. 

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.