Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Därför behövs nya perspektiv på energi

Från genusanalys till internationell klimatpolitik. Marie Claesson, handläggare på Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation, ger sin bild av konferensen Perspektiv på energi som präglades av samverkan och mångfald.

Uppdaterad: 2018-01-12 Publicerad: 2017-12-21

Text: Marie Claesson Bild: Marie Claesson

När händer det att en får nya perspektiv? Och hur kan vi välja namnet Perspektiv på energi för en konferens? Är det inte att förhäva sig? Jo kanske. Eller så blev det vårt sätt att förbereda deltagarna på mångfalden av den forskning som presenterades. Ett sätt för oss att påminna om att komma mottaglig och nyfiken för att kunna ta del av andras perspektiv.

I början av december genomförde vi konferensen Perspektiv på energi som en programkonferens för Strategisk energisystemforskning med blicken mot framtida utmaningar och möjligheter. Utbudet bland presentationena var ovanligt brett. Vad sägs till exempel om smakprov från genusanalys av energipolitiken, styrmedel och investeringsincitament på elmarknaden eller koldioxidfotavtryck som klimatpolitiskt verktyg?

Forskning genom samskapande och kommunikation av forskning är nycklar till ökad medvetenhet i samhället.

Mötet blev den plattform för kommunikation vi hade hoppats på och en avspark för våra två nya program Människa Energisystem och Samhälle (MESAM) och Forskarskolan Energisystem (FoES). Flera forskare fick upp ögonen för varandras forskning och min förhoppning är att mötena leder till varaktiga samtal.

För att nå våra energi- och klimatpolitiska mål och hållbara energisystem tror jag på samverkan. Där spelar forskningen en viktig roll. Samverkan och samskapande var temat för samtalet dag två. Vi är också tydliga med att vi vill se samverkan och mångfald i våra nya satsningar MESAM och FoES. Forskning genom samskapande med olika samhällsaktörer och kommunikation av forskning är nycklar till ökad medvetenhet i samhället.

Vi blev uppmanade av Olof Gränström på Gapminder att fråga folk vad de inte vet och göra det osynliga synligt. Han lyfte också att det inte är fel att tjata. Att kommunicera samma sak gång på gång genom att tydligt visualisera resultaten så att målgrupperna förstår.

Olof Gränström från Gapminder illustrerade jordens ökade befolkning med hjälp av publiken.

Samverkan och samskapande är inte alltid lätt och inte alltid det rätta, något som Eugenia Perez Vico från Lunds universitet problematiserade kring. Hon menar att i en samverkansrelation blir aktörerna bundna på ett eller annat sätt och det kostar. Det är investeringar som vi gör. Samverkan är att verka tillsammans. För forskaren blir det ett skifte från att förmedla sin egna kunskap till att samskapa kunskap och få access till andras kunskap.

Kommunicera samma sak gång på gång genom att tydligt visualisera resultaten så att målgrupperna förstår.

För att ta oss an utmaningarna i energisystemen behöver vi mångfald. Det handlar inte bara om att olika samhällsaktörer måste samverka utan också att representationen av kvinnor på viktiga positioner måste öka. Statistiken visar att kvinnor är klart underrepresenterade i forskningen och det behöver vi ändra på. Avdelningschefen på vår forskningsavdelning Rémy Kolessar inledde andra dagen med: ”När kvinnorna når en kritisk massa då händer det. Då blir det förändring!”

Jag är övertygad om att han har rätt. Tillsammans kan vi åstadkomma och välkomna förändring. Nu ser jag fram emot 2018 som ett år då vi fortsätter att göra det osynliga synligt och är öppna för nya perspektiv. God jul och gott nytt år!

Vill du ta del av den mångfald av perspektiv som presenterades på konferensen hittar du alla presentationerna här.

Och en hel del av konferensen filmades, den hittar du här.

Om bloggen

På Energivärldens blogg möter du Energimyndighetens medarbetare. Här ger vi inblick i vårt dagliga arbete och bidrar med reflektioner om vad som händer i energivärlden. Du kan också läsa om nya forskningsprojekt, klimatförhandlingar, tester och andra spännande områden – bakom kulisserna.