Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Yxtillverkaren som kapar energi

Förnyelse är ledordet hos Gränsfors Bruk i norra Hälsingland. När efterfrågan på yxor i skogsbruket minskade hittade företaget nya marknader i utlandet. Samtidigt har företaget minskat energianvändningen med 40 procent.

Uppdaterad: 2017-12-28 Publicerad: 2016-05-30

Text: Fredrik Mårtensson Bild: Olle Melkerhed

Dunk, dunk dunk.

Det rytmiska ljudet från maskinpressen i smedjan är ständigt närvarande. Först lite störande för ett samtal, efterhand mer som ett lugnande bakgrundsljud där vi sitter på kontoret på Gränsfors Bruk ­tillsammans med vd Thomas Ericsson och energikonsult Hans Spjutsvik från Värmevent Ingenjörsbyrå.

I produktionen råder högt tempo sedan flera år tillbaka med leveranser till ett 30-tal länder över hela världen.

– Över 80 procent av produktionen går på export, säger Thomas Ericsson.

Annat var det i slutet av 70-talet. På Gränsfors Bruk, nu med över 30 anställda, fanns bara ett fåtal kvar i personalen.

Verkligheten hade hunnit ikapp ett huggredskap som likt andra arbetsredskap inom skogsbruket förväntades mer eller mindre försvinna i takt med mekaniseringen.

Men i yxans fall blev det en hävstång för en förnyelse. Nya yxor för bland annat friluftsbruk och slöjdarbeten togs fram. Produktionen lades om men utan att ge avkall på en mer än 100-årig hantverkstradition med handsmidda yxor.

Yxor har tillverkats vid smedjor i ­Gräns­fors, mellan Hudiksvall och Sundsvall, sedan mitten av 1800-talet.

– Det finns ett förnuft i produktionen som kanske saknades tidigare. Vi har försökt få bort onödiga tillverkningsmoment för att minska ­miljöpåverkan. Ett exempel är skaftningen där vi inte använder lim utan trycker in skaftet i yxhuvudet, säger Thomas Ericsson.

När han blev vd för några år sedan hade ­företaget – i genuin gammal bruksmiljö mellan Hudiksvall och Sundsvall – kommit en bra bit på vägen i arbetet med att förverkliga sin energi­kartläggning.

Thomas Ericsson menar att hållbarhet alltid funnits i företagsfilosofin, men att arbetet tog extra fart genom ett generationsskifte i ägarfamiljen 2009.

– Med lönsamhet som grund har ägare en tydlig inriktning att återinvestera en del av vinsten för att göra produktionen mer energieffektiv. I de fem grundläggande teser som präglat vår tillverkning så återkommer vi hela tiden till vikten av att minska energianvändning och naturpåverkan.

Bergvärme för uppvärmning av lokalerna togs i bruk 2013 och flera eldrivna induktionsugnar har ersatt tidigare oljeeldade ugnar.

– Ugnarnas kylning är integrerad med bergvärmepumparna så att ingen kylvattenenergi går till spillo. Vi återvinner också kompressor- och kyltorksvärme till lokalerna, berättar Hans Spjutsvik.

2015 belönades Gränsfors Bruk som vinnare av E-prize (energipris i näringslivet) för sin minskning av oljeförbrukningen med 80 procent. Eller som Thomas Ericsson uttrycker saken: ungefär en liter per producerad yxa. Totalt har energi­användningen gått ner med runt 40 procent till omkring 580 000 KWh mellan 2011 och 2015.

– Nu jobbar vi mycket med styrning av hela processen och har ett sammanhållet system för brukets behov av värme och kyla, säger Hans Spjutsvik.

Något slutmål för energiresan finns egentligen inte, tillägger Thomas Ericsson.

– Vi tittar på att använda sol eller kanske framför allt vatten som en resurs för att klara vårt energi­behov. Ån genom byn rinner praktiskt taget under våra lokaler. Det är klart att det kittlar att ytterligare närma oss att bli självförsörjande.

Thomas Ericsson, vd på Gränsfors Bruk.

Metodiken i att förverkliga energikartläggningens delar har också varit positivt på andra sätt för Gränsfors Bruk. Arbetsmiljön har blivit bättre, produktionsstoppen färre.

– Det är viktigt att man ser helheten och vi har verkligen dragit nytta av att förnya vår produktion i ett hållbarhetsperspektiv som inte bara stärker oss ekonomiskt i form av lägre energikostnad.

– Tidigare hade vi problem med löv och annat genom vårt kylvatten som orsakade stopp i produktionen. Det har vi lyckats få bort genom att jobba med underhåll och övergång till modern energiteknik i samma process, säger Thomas Ericsson.

Produktionen av yxor har gått på högvarv året runt de senaste åren, men den här tiden på året är det i alla fall lite lugnare i bruket som tar emot mer än 10 000 besök årligen vid studiebesök, kurser och till ett särskilt yxmuseum.

En rundvandring genom lokalerna är som en resa i ljud och lukter. Gnistorna från olika moment av fin- och grovslipning. Lukten av olja när hickory­skaften görs iordning. Och så förstås det dunkande ljudet från smedjan, hjärtat av produktionen.

”En yxa är aldrig så bra som dess smed”, är grundtesen i Gränsfors Bruks tillverkningsfilosofi.

Fakta

100-åriga anor

Gränsfors Bruk har i mer än 100 år tillverkat handsmidda yxor vid anläggningen i norra Hälsingland. Bruket har ­tagit bort onödiga moment i produktionen och har även minskat energianvändningen genom att se över klimat­skal, byta till nya induktions­ugnar och investering i berg­­värme. Före­taget har belönats med E-prize för sitt arbete och ses av Energi­myn­­digheten som en förebild i sättet att omsätta en energi­kart­läggning i praktiken.

– Det går att tillverka yxor på andra sätt, men handsmide enligt vår hantverkstradition gör att ­stålet blir segare för att hålla i decennier, säger Thomas Ericsson.

Vi tittar på en stund. Håller oss för säkerhets skull på avstånd från både vassa yxor och stora maskiner. Med en presskraft på 180 ton är det inte undra på att tillverkningen märks i fastighetens alla delar.

Stålbiten, hämtad från Smedjebacken i Dalarna, lyser rödgul med en temperatur på en bra bit över 1 000 grader och formas när smeden vrider den i olika riktningar och utsätter den för press. Efter ett antal handgrepp stämplas yxhuvudet och hängs upp för att svalka.

Smeden Kjell-Åke Sjölund tar en paus för en pratstund och börjar med att titta ner i golvet.

– Idag är det svårt att tänka sig att vi jobbade på jordgolv en gång i tiden. Fast det var förstås många år sedan. Jag började jobba här redan 1969.

Med minnen från arbete på jordgolv är det inte konstigt att Kjell-Åke Sjölund tycker att utvecklingen varit bra för bruket – och särskilt då han varit med om de tuffa åren på 80-talet när företaget hade svårt med försäljningen och bara hade ett fåtal anställda.

– Bäst är nog att ljudnivån gått ner och att det inte blir lika hett som det kunde bli förr runt maskinerna. Förr var det mycket konstiga lukter med lim och lack. Ja, det har nog blivit bättre på alla sätt.

Rekommenderat

Effektivisering

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Ny teknik
Infektionskänsliga salar på sjukhus kräver en extremt energikrävande ventilation. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.