Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Volvos CE:s jakt på energislöseri

Först tog Volvo CE bort energislöseriet, tomgångselen. Sedan satsade man på effektivisering. Nu har företaget – som tillverkar anläggningsmaskiner i 14 fabriker världen över – kapat energikostnaderna med 10 miljoner kronor per år.

Uppdaterad: 2018-05-02 Publicerad: 2018-05-02

Text: Emil Eriksson Bild: Volvo CE

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är en del av Volvo Group och är idag den enda fordonstillverkaren i Världsnaturfondens ”Climate Savers” initiativ. Företagets mål är att bli klimatledande inom fordonsindustrin och i det arbetet är energieffektivisering i produktionsanläggningarna en central del.

Volvo CE, som jobbar enligt Lean-metodiken, har valt att dela upp arbetet med energieffektivisering i tre tydliga steg: energikonservering, energieffektivisering, och förnybar energi.

Det första steget, energikonservering, handlar om att minska slöseriet.
– Att jobba med all personal i våra fabriker, i ett första steg med kultur och beteende runt energi, är viktigt, säger Johan Wolln, energiansvarig på Volvo CE.

Energianvändningen effektiviseras utan investeringar, det handlar främst om att minska slöseri som till exempel tomgångselanvändning.
– Det gäller att skapa klara och tydliga rutiner kring vem stänger av vad och när, förklarar Johan Wollin.

Genom att se över tomgångselanvändning och titta på de processer som inte är värdeskapande har företaget sänkt sin tomgångselanvändning med över 50 procent. Detta har de gjort genom till exempel nattvandringar där de identifierat vilken utrustning som står på i onödan. Genom noggranna mätningar och tydlig visualisering av hur energianvändningen ser ut vecka för vecka har effekterna av arbetet blivit tydliga för alla medarbetare.

Det gäller att skapa klara och tydliga rutiner kring vem stänger av vad och när.

Nästa steg i arbetet var energieffektivisering. Nu när slöseriet minskat i steg ett hade Volvo CE minskat energibehovet och även sparat pengar, vilket gjorde att de kunde investera i ny energieffektiv teknik. Investeringskostnader behöver därför inte vara ett hinder för energieffektivisering, det blir en självfinansierande strategi.

– Genom att först jobba med att eliminera slöseri så blir dessutom våra investeringar i energieffektiv teknik mindre eftersom vi inser att vi behöver mindre motorer, pumpar och så vidare, säger Johan Wollin.

Sista steget är förnybar energi. Volvo CE köper sedan många år redan grön el på marknader där det är tillgängligt, och fabriken i Braås är sedan 2014 helt fossilfri. Arbetet med förnybar energi innefattar en detaljerad kartläggning och åtgärdsplan för all enskild utrustning som använder fossil energi i alla 14 produktionsanläggningar. Baserat på det arbetet finns nu en plan för förnybar energi globalt fram till 2050, och som följs upp av ledningen varje år.

Volvo CE fabrik i Braås.

Hur ska 14 fabriker runt om i världen lyckas med att nå sina mål? Det var mycket upp till varje enskild fabrik att lösa.

Alla fabriker förutsattes dock jobba systematiskt med ständiga förbättringar. Rickard Alm är miljöchef för fabriken i Braås och var den som skulle få igång arbetet bland de 850 medarbetarna.

Arbete och ansvar delades ut på de olika produktionsgrupperna. All utrustning mättes noggrant för att visa produktionsgrupperna hur mycket energi som använts, och grupperna fick själva komma på hur de skulle sänka energianvändningen.
– Vi utmanade grupperna att komma med egna idéer. Det ökar engagemanget, säger Rickard Alm.

Noggranna mätningar gjorde också att resultatet från föregående vecka snabbt kunde följas upp.

Arbetet i Braås har också gett gott resultat. Under fem år har fabriken minskat energianvändningen med 29 procent, tomgångselanvändningen med 53 procent och fjärrvärmeanvändningen med 53 procent.

Vi utmanade grupperna att komma med egna idéer. Det ökar engagemanget.

I Volvo CE:s anläggning i Eskilstuna har fokus legat på att se när produktionen är värdeskapande eller inte, och hur energianvändningen kunde minskas den tid som den inte är värdeskapande. Kan de aktiviteter som inte tillför något värde tas bort eller kan de minimeras?

I Eskilstuna ser man två olika sätt att minska energianvändningen. Antingen minskas drifttiden som energi används eller så reduceras effekten som används.
– Vi tittar på alla processer och jobbar med att antingen minska effekten eller tiden beroende på de specifika omständigheterna för den processen. Genom att förbättra processen sparar vi energi, säger Boris Radojcic, energikoordinator på anläggningen.

De mål som sattes upp av Volvo CE globalt har uppnåtts och här är några av de resultat som arbetet gett:

  • Minskad elanvändning med mer än 20 procent
  • Minskad tomgångselanvändning med mer än 50 procent
  • Minskade energikostnader med cirka 10 miljoner kronor per år
  • Energibesparingar på 38 GWh genomförda.

Utöver dessa har energiarbetet gett en rad andra positiva effekter, så kallade ”non-energy benefits”. Dessa inkluderar till exempel minskade underhållskostnader, ökad maskintillgänglighet och förbättrad produktivitet när detaljförståelsen för produktionsflödet ökar.

Rekommenderat

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering
Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du ...
Effektivisering

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

återvinning
Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …