Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Vinnande företag som förändrar vardagsresandet

Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge lockade deltagare från hela världen. Tre vinnare sticker ut med sina idéer om att förändra vardagsresandet. En av dessa är svenska ÅF Infrastructure, som med sin lösning vill få folk att resa hållbart både privat och i tjänsten.

Uppdaterad: 2019-05-23 Publicerad: 2019-05-17

Text: Jonas Bergkvist Bild: ÅF, Energimyndigheten

Intresset har varit stort och framför allt globalt för tävlingen Sustainable Mobility Challenge. Målsättningen har varit att hitta
hållbara tjänster för vardagsresandet och att dessa är så pass attraktiva att behovet av att äga en egen bil minskar.

En av de tre vinnarna som får vara med och dela på 1,6 miljoner kronor (150 000 euro) är ÅF Infrastructures. Deras lösning bygger på
ett samarbete med Benify, företagets leverantör av en förmånsportal. Den hjälper arbetsgivaren att motivera sina medarbetare till ett
hållbart resande såväl i tjänsten som privat.

– Vi hade ett projekt som vi gärna ville provtrycka och skickade därför in det till tävlingen. Det känns fantastiskt roligt att vi blev en av vinnarna och nu får vi en ordentlig skjuts för att kunna genomföra detta, säger Karolina Pamp-Sandgren, mobilitetsstrateg på ÅF Infrastructure.

Vad betyder det här för er och projektet?

– Jättemycket. Det är många saker som ska undersökas och analyseras och utformas så att det här blir just den mobilitetstjänsten som folk älskar och vill ha. Det är perfekt att få lite pengar och stöd till det nu.

Vad i består er utmaning?

– Att hitta en tjänst som utgår från ditt och mitt och användarens behov. Inte bara att man kan göra det. Vi kommer att lägga mycket fokus på användar- och beteendetester. Hur får vi folk att välja ett mer hållbart transportalternativ, inte bara för att man måste utan för att man vill.

Karolina Pamp-Sandgren menar att det är viktigt att utforma framtidens mobilitet.

– Framtiden är ju i morgon också. Det handlar både om att göra snabba tester och samtidigt vara ödmjuka för att omvärlden förändras rasande snabbt precis hela tiden. Så det gäller att jobba snabbfotat och agilt.

Det är inte så att vi är emot bilen, men den kanske inte har samma centrala plats i våra liv i framtiden.

Hon vill också betona vikten av att kunna vara flexibel:

– Det är viktigt att det inte blir till något antingen eller. Det är snarare både och. Det är inte så att vi är emot bilen, men den kanske inte har samma centrala plats i våra liv i framtiden. Den är oslagbar när vi ska transportera oss i vissa typer av resor, till  vissa distanser. Men att man då lika lätt ska kunna välja andra alternativ, säger Karolina Pamp-Sandgren.

De övriga två vinnarna i Sustainable Mobility Challenge kommer från Spanien och Finland. Spanska Iomob Technologies OU tillhandahåller en öppen plattform där olika städer kan koppla ihop system och erbjuda en enhetlig tjänst till resenärerna.

Finska Kyyti Group Oy från Finland vänder sig till pendlare och arbetsgivare med en lösning som kopplar ihop hållbara
resealternativ såsom bilpool, lånecyklar, samåkning och kollektivtrafik.

Sustainable Mobility Challenge arrangeras av Energimyndigheten och är en av flera initiativ för att minska koldioxidutsläppen och bidra till att transportsektorn är fossilfri senast år 2045.

Spridningen bland tävlingsbidragen var stor. Totalt kom det in ansökningar från 40 länder och samtliga världsdelar.

– Det har verkligen fått bra spridning, vi är supernöjda med det stora intresset, säger Sandra Alfheim, projektledare Energimyndigheten.

Innovationstävlingen är en del av Energimyndighetens koncept där en plattform, A Challenge from Sweden, för samman engagerade kunder, leverantörer och investerare för att skynda på samhällets omställning till en koldioxidfri tillväxt.

– Plattformen är tänkt att verka för kommersialisering av klimatsmarta och gröna idéer. Vi hoppas med hjälp av den kunna öka samhällets förändringstakt i förhållande till globala energi- och klimatmål, säger Sandra Alfheim, och fortsätter.

Fakta

Internationella samarbeten

Energimyndigheten underlättar för svenska företag att nå ut i världen genom insatser för kommersialisering, marknadsutveckling och internationalisering. Genom goda internationella samarbeten skapar Energimyndigheten effektiv samverkan mellan olika aktörer och insatser.
Här är aktuell utlysning, projekt som studerar mobilitetstjänster kan få stöd.

– Det ligger helt rätt i tiden med en mobilitetstävling, vi behöver förändra vårt sätt att transportera oss med hjälp av fossilfria och hållbara transporter.

Samtliga vinnare representerar lösningar som alla kan bidra till att driva utvecklingen framåt, menar Sandra Alfheim.

– Det är tre bidrag som vi verkligen tror på och som kommer att kunna vara ”game changers”. Den stora drivkraften nu är att dessa projekt ska kommersialiseras och komma ut på marknaden, understryker Sandra Alfheim.

Samtliga bidrag – totalt inkom 277 – som varit med och bidragit till hållbara mobilitetslösningar hamnar nu i en databas på A Challenge from Sweden för alla att ta del av.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.