Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Vi står inför det största teknikskiftet på tusen år”

Hybrits pilotanläggning för utveckling av fossilfritt stål har invigts i Luleå.
– En historisk dag, sa miljöministern och vice statsminister Isabella Lövin, som tillsammans med statsminister Stefan Löfven invigde anläggningen.

Uppdaterad: 2020-09-07 Publicerad: 2020-09-07

Text: Lotta Görling Bild: Viveka Österman, Åsa Bäcklin

För två år sedan var de med och tog det första spadtaget till anläggningen, och nu har de tryckt på knapparna som sätter i gång pilotanläggningen. Anläggningen är världens första i sitt slag. Målet är att skapa en fullständig värdekedja för fossilfritt stål, ett avgörande steg mot fossilfri ståltillverkning.

– Stål, det är bilarna som står här ute på parkeringen, det är besticken i köket, det är smycken, höftkulor och skalpeller. Stål är armeringen i miljonprogrammets hus. Stål är broar, tak och tåg. Stål har byggt Sverige, och stål har byggt vår välfärd. Men stål – eller rättare sagt tillverkningen av stål – hotar också vårt sätt att leva, sa Stefan Löfven i sitt invigningstal.

Statsminister Stefan Löfven talade vid Hybrit-invigningen.

Stålindustrin står idag för sju procent av de totala globala koldioxidutsläppen. För varje ton järn som tappas ur en masugn blir det också drygt ett ton koldioxid.

– Det är kokskolets fel och det ni har bestämt er för att lösa. I dag lägger ni grunden för att den svenska stålindustrin ska kunna vara helt fossil- och koldioxidfri om 20 år. Vi står inför det största teknikskiftet i ståltillverkningen på tusen år. Det är djärvt, men helt nödvändigt, fortsatte Stefan Löfven.

Sverige får mycket uppmärksamhet internationellt för det här unika projektet.
– Genom ledarskapsgruppen för industriomställning, som FN bett Sverige leda, har detta möjlighet att sprida ringar på vattnet runtom i världen, sa Isabella Lövin.

För Energimyndigheten är betydelsen av ett initiativ som Hybrit viktig.

– Vi har stöttat Hybrit sedan 2016, och idag så ser vi till att få utdelning när framtidsanläggningen officiellt startat. Hybrit sänder framförallt ut tre viktiga signaler. Det första är att Hybrit leder till faktiska reduktioner i svenska utsläpp, det andra är det stärker Sverige och svensk industris konkurrenskraft och det tredje är styrkan i att samverka över gränser. Samverkan mellan näringsliv, industri, akademi och civilsamhället gjorde det hela möjligt, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén, som även han var på plats på invigningen.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén

Bakom initiativet Hybrit står SSAB, LKAB och Vattenfall. Ett partnerskap som visar hur Sverige kan ta ledningen i omställningen med innovativa, fossilfria produkter. Hybrit har potential att minska koldioxidutsläppen med 10 procent i Sverige och 7 procent i Finland, samt dessutom bidra till att sänka utsläppen från stålindustrin i Europa och världen.

– Vi har möjlighet att revolutionera en hel industri och visa att nettonollutsläpp är möjligt. Tanken är att den ska bana väg för att göra stål av vätgas i stället för kol. Då blir restprodukten vatten – och inte kolmonoxid och koldioxid, konstaterade SSAB:s vd Martin Lindqvist.

Fakta

Första spadtaget för två år sedan

Med ekonomiskt stöd från svenska Energimyndigheten – totalt 635 miljoner kronor sedan 2016 – togs för drygt två år sedan första spadtaget för att bygga pilotanläggningen för fossilfri järnsvamp (DRI/HBI). I anläggningen ska Hybrit utföra tester i flera steg av direktreduktion av järnmalm med vätgas. Vätgasen framställs i pilotanläggningen genom elektrolys av vatten med fossilfri elektricitet. Tester görs under 2020 till 2024, först med naturgas och därefter med vätgas för att kunna jämföra produktionsresultat.
Inom ramen för Hybrit pågår även fullskaleförsök att ersätta fossil olja med bioolja i ett av LKAB:s befintliga pelletsverk i Malmberget under en testperiod som pågår till 2021. Förberedelser har också påbörjats för att bygga en försöksanläggning för lagring av fossilfri vätgas i bergrum på LKAB:s område i Svartöberget i Luleå, i nära anslutning till pilotanläggningen.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …