Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Vi kan nå målen före 2040”

Utmaningar, digitalisering och effektivisering. Energiminister Ibrahim Baylan svarar om tre tunga frågor i energiomställningen.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-03-13

Text: Redaktionen Bild: Anders Löwdin, Kristian Pohl

Vilka är de största utmaningarna för att uppnå ett förnybart energisystem till 2040?

– På el- och värmesidan har vi kommit mycket långt och vi har goda förutsättningar att nå målen till och med före 2040. Den största utmaningen för Sverige är transportsidan. För att klara av att ställa om transportsektorn måste vi dels effektivisera vårt resande och fraktande av gods och dels få transporterna att övergå till el och till förnybara bränslen.

Energiminister Ibrahim Baylan Miljödepartementet Statsråd

Hur tror du att digitaliseringen kommer påverka utvecklingen på energiområdet?

– Hur digitaliseringen kommer att påverka är omöjligt att förutse. Men det jag vet är att den totalt kommer att ställa om hur vi kan lagra och använda energi. Jag tror att vi måste vara beredda att ompröva alla tidigare föreställningar på energisidan. Digitaliseringen och lagring kommer till exempel både att skapa nya tjänster och möjliggöra lagring av el.

Hur kan man få fart på energieffektiviseringen i alla sektorer?

– Energieffektivisering är en insats som är både ekonomiskt positiv för den enskilda aktören och som är positiv för energisystemet i stort. Privata bolag, offentlig sektor, politik och forskning behöver arbeta tillsammans. Jag ser mycket fram emot att ta del av de slutsatser som Energimyndigheten kommer fram till i sitt arbete med sektorsstrategier.

Rekommenderat

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring
Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.

Senaste

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.