Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Verktyg gör det möjligt att planera hållbarhet

Att nya bostadsområden påverkar miljön är självklart, men hur och var de byggs gör skillnad. För att få bättre klarhet utvecklar Göteborgsregionen nu ett hållbarhetsverktyg. Förhoppningen är att tjänstepersoner och politiker i ett tidigt skede ska kunna beräkna hur stora utsläpp resandet till och från ett nytt område kommer att leda till.

Uppdaterad: 2019-03-21 Publicerad: 2019-03-20

Text: Per Westergård Bild: Folio

När ett nytt bostadsområde ska byggas måste kommunen ta hänsyn till en lång rad olika aspekter för att resultatet ska bli bra. En av utmaningarna hittills har varit att beräkna olika klimat- och hållbarhetseffekter.

Göteborgsregionen har därför, med stöd av Energimyndigheten, genom projektet ”Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva samhällen – Hållbarhetsverktyget” utvecklat ett klimatverktyg som hjälper kommuner att integrera klimat- och energiaspekter i den fysiska planeringen.

Verktyget använder det datorbaserade systemet (GIS) för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Uppgifter som sedan används för att beräkna hur de boendes resor kommer att påverka klimatet.

I praktiken betyder det att planerare nu kan förutse vilka miljökonsekvenserna blir om ett nytt bostadsområde byggs nära eller långt ifrån en järnvägsstation. Eller vad som händer om alla boende plötsligt börjar köra elbil.

– Nu tar vi ett steg till och utvecklar verktyget så att det även tar hänsyn till andra hållbarhetsaspekter, säger Anna Gustafsson som arbetar på Göteborgsregionen som projektledare för hållbarhetsverktyget men som även är processledare inom projektet ”Det urbana stationssamhället”.

Anna Gustafsson, projektledare på Göteborgsregionen

Energimyndigheten beviljade 2018, via forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle, en fortsättning av projektet ”Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen – Hållbarhetsverktyget”. Syftet med projektet är att tillsammans med planerare i ett tiotal kommuner vidareutveckla det digitala GIS-verktyget för att analysera energianvändning och koldioxidutsläpp av olika lokaliseringsstrategier i kommuners fysiska planering.

Tanken är att det nya verktyget, som logiskt har fått namnet Hållbarhetsverktyget, ska kunna analysera fler parametrar för att slutresultatet ska bli det bästa tänkbara ur både miljö- och klimathänseende. Det kan handla om att förutse vilka skillnaderna blir om ett område får eller inte får en skola eller undersöka hur olika socioekonomiska faktorer påverkar resultatet.

– Vi vill ha möjligheten att testa olika scenarier. Till exempel vad som händer om bussarnas turtäthet ökar eller om alla boende plötsligt börjar köra elbil.

En del av de beräkningar som byggs in i hållbarhetsverktyget kan göras i befintliga planeringsverktyg. Skillnaden är att man nu bara kan titta på en aspekt i taget.

– Idag kan en tjänsteperson som jobbar med planeringsfrågor beställa en bullerutredning för ett område men de kan sedan inte väga resultatet mot andra värden. Dessutom kräver dagens metoder att man har expertkunskaper medan användare av hållbarhetsverktyget kommer att kunna analysera ett antal olika parametrar utan att vara specialist på någon av dem eller vara en fena på Excel, säger Anna Gustafsson.

Hållbarhetsverktyget finns i en betaversion som alla som vill får använda. Det enda som krävs är att den som är intresserad ber Anna Gustafsson på Göteborgsregionen om ett lösenord.

– Intresset är stort och jag får ofta förfrågningar från personer som vill testa. Det uppskattar vi. Synpunkter på vad som fungerar och vad som bör ändras bidrar till att utveckla verktyget ytterligare.

Intresset är stort och jag får ofta förfrågningar från personer som vill testa

Uppdateringar av den befintliga beta-versionen kommer att släppas fram till dess att projektet avslutas 2021.

– Det är lätt att vilja för mycket men gör vi det kommer vi aldrig att bli klara. Därför har vi tvingats prioritera mellan vilka delar som måste finnas med och vilka som bara skulle vara kul att ha med.

En utmaning är att få tillgång till data att mata in i verktyget. Ju mer specifika dessa uppgifter är desto bättre kommer resultatet att bli. Projektet har dock inga möjligheter att göra egna undersökningar av till exempel resvanor eller göra socioekonomiska beräkningar. Det blir något som de framtida användarna själva får göra.

– Vår uppgift är att ta fram ett verktyg som underlättar planeringen vilket i sin tur leder till ett mer transporteffektivt samhälle där fler kan och har möjlighet att resa hållbart, säger Anna Gustafsson.

Anna Gustafsson kommer att berätta om projektet på Energiutblick i Eskilstuna den 9 april.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.