Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Upptäck var elen tar vägen

Smarta digitala lösningar blir ett allt viktigare verktyg för att minska energianvändningen. Företaget Watty har utvecklat en produkt som läser av all elanvändning på sekundnivå, för att öka hushållens förståelse och engagemang.

Uppdaterad: 2018-11-21 Publicerad: 2017-11-14

Text: Johan Wickström Bild: Watty

Genom smarta mätare har man länge kunnat visualisera energianvändningen i hushållen. Men informationen har ofta varit övergripande, till exempel elanvändningen timme för timme. Men hur mycket el använder varje produkt just i stunden och kan du få veta mer än så?

Det svenska företaget Watty har utvecklat en tjänst som läser av all elanvändning i hemmet med tusentals mätpunkter per sekund. Det sker genom en liten dosa som är kopplad till säkringsskåpet inne i hemmet. Och genom att ha koll på alla elprodukter går det också att få bättre förståelse om vad som drar energi i hemmet och varför.

– Vårt system baseras på maskininlärning. Vår unika produkt är egentligen all data som vi hämtat in från runt 400 hem under ett antal år, förklarar Hjalmar Nilsonne, vd på Watty.

Hjalmar Nilsonne, VD på Watty.

Hjalmar Nilsonne, VD på Watty.

Det här är data som Wattys algoritmer fått träna på och nu har systemet den intelligens som krävs för att läsa av energidata i alla slags hem. Den känner igen de flesta energimönster vid det här laget – ”om det inte är elelement som slås av och på, det kan skapa en del brus i systemet som gör att mindre förbrukare göms”.

– De stora energibolagen mäter kanske en gång i timmen, medan vårt system får in flera tusen datapunkter per sekund. På så sätt kan den läsa av mönster och ge realtidsinformation om vad som händer i hemmet, säger Hjalmar Nilsonne.

Ett av målen med tjänsten är att kunderna ska kunna få ner energianvändningen på ett enkelt sätt.

– Att få folk att börja använda vår tjänst är första steget. Den ska bli en naturlig del i deras vardag. Det gör att man öka förståelsen för hur energin verkligen används i hushållen, säger Hjalmar Nilsonne.

En annan viktig del med Wattys tjänst är att öka tryggheten, för att veta att allt är som det ska.

– Min 67-åriga mamma oroar sig ofta över att nån apparat är på när hon går hemifrån, till exempel spisen eller strykjärnet. Med vår tjänst kan man ha koll på vad som händer i hemmet för att minska sin oro. Man behöver inte noja om sånt.

Det finns även möjligheter att få mer udda insikter genom tjänsten: till exempel hur mycket tv man har tittat på, är kylskåpsdörren öppen eller hur länge kaffebryggaren står på? Insikter som kan ge aha-upplevelser och kanske i förlängningen leda till förändrade beteenden.

Energimyndigheten har stött bolaget med totalt drygt 16 miljoner kronor i olika omgångar, varav det senaste stödet var 9,4 miljoner kronor i juni 2016 för kommersialisering av produkterna.

– Energimyndigheten har följt Watty från forskning till utveckling och nu kommersialisering. Det här är ett projekt som vi ser verkligen kan bidra till att öka kunskapen om vilka produkter i hemmet som drar el och hur hushåll kan spara, säger Joachim Jämttjärn på Energimyndigheten.

 

Läs mer

Läs mer om Wattys tjänster på https://watty.io/

Hushållssektorns roll i energisystemet kommer bli mer aktiv i framtiden, enligt Energimyndighetens bedömning.

– Wattys teknik kan då ha en möjlighet att fungera som en katalysator när det gäller att hitta lösningar för en mer flexibel elanvändning i samhället, säger Joachim Jämttjärn.

Under våren 2017 har Wattys tjänst lanserats i Stockholm. För 39 kronor i månaden kan de cirka 200 användarna få koll på vad som händer i hemmet. Företaget satsar även på den tyska och engelska marknaden och har för närvarande ett 20-tal partners, varav de flesta är energibolag.

Läs också

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval
Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.