Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Uppladdning på Gotland

Energimyndighetens uppdrag att undersöka hur Gotland kan bli pilot för omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige mottas med stort engagemang på ön.

Uppdaterad: 2018-01-08 Publicerad: 2017-12-13

Text: Karin Lindblom Bild: Karl Melander

Samverkansträffarna har duggat tätt på Gotland sedan det i somras stod klart att ön ska användas som pilotområde i omställningen till ett förnybart energisystem. Den 22 november var det dags igen, då Region Gotland samlade ett 60-tal intressenter till ett samtal kring hur Gotland ska kunna bygga ett förnybart energisystem. Förutom representanter från Energimyndigheten, region och länsstyrelse fanns bland annat universitet, energibolag och energiföretag, stora energianvändare och företagarföreningar på plats.

Meit Fohlin, ordförande i regionstyrelsen

 

– Vi i det här rummet är en motor, det är vi som ska ta detta framåt. Den 30 mars när Energimyndigheten lämnar sin förstudie ser vi svart på vitt vad som behövs för att vi ska kunna genomföra förändringen, sade Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin när hon inledde mötet.

Att valet föll på Gotland är inte konstigt. Ön har redan kommit långt. Här finns kompetens, erfarenhet och en stark entreprenörsanda. Under hearingen presenterades en rad intressanta satsningar och projekt som pågår på ön, inom både akademi och näringsliv. Bland annat projektering för vätgasanläggning, studentutmaningar som lockar utländska studenter, kandidatprogrammet  ”Energy transition”, och satsningar på vindkraft och biogasproduktion. Detta driv i kombination med goda förutsättningar för förnybar energiproduktion gör ön till ett utmärkt pilotområde.

Regionrådet Isabel Enström och Meit Fohlin.

 

– På ön finns ett stort engagemang för energi- och hållbarhetsfrågor hos såväl stora som små aktörer. En förändring av det här slaget kräver samsyn. Vårt uppdrag blir att samla engagemanget kring de här frågorna för att hitta en gemensam strategi. De här träffarna är ett exempel på hur vi kan göra det, sade Meit Fohlin.

Energimyndighetens projektledare Mattias Eriksson beskrev uppdragets innehåll och arbetsgången på myndigheten. Han betonade vikten av att förslagen som myndigheten lämnar är väl förankrade lokalt, och att målsättningen är att pusha tanken för att hitta smarta lösningar.

Mattias Eriksson från Energimyndigheten.

 

– Ny teknik finns och utvecklas i en rasade takt, så det är inte där utmaningen ligger. En framgångsfaktor blir snarare att hitta nya affärsmodeller och en bra mix av åtgärder.

I januari/februari väntas Energimyndigheten kunna dela med sig av en första bruttolista på åtgärdsförslag till de gotländska aktörerna.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.