Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Unga möter energivärlden

Hur skulle vår välfärd påverkas om energipriserna bara är låga för industrin? Hur skulle energipriserna påverkas om global rättvisa i första hand präglar arbetet med miljöpåverkan? Detta har varit några av frågorna som Energimyndighetens utredning ”Fyra framtider” tar upp och som ett tjugotal ungdomar från Fryshuset har diskuterat under sommaren.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-08-28

Text: Sofie Haglund Bild: Sofie Haglund

Under sommaren har ungdomar tillsammans med Energimyndigheten, Fortum Värme och Inicio diskuterat frågan ”Hur får vi ungdomar att bli intresserade av globala målen och hållbarhet?”. Genom ett sommarjobbsprogram från Fryshuset har 21 ungdomar fått ge sina perspektiv på framtiden, miljön och de globala målen. ”Fyra framtider” har varit ett av diskussionsunderlagen.

– Energifrågan är kopplad till alla andra samhällsfrågor och sträcker sig över alla FN:s globala hållbarhetsmål. Vår rapport ”Fyra framtider” tar upp olika möjliga framtider och vilken av dessa möjligheter vi hamnar i beror på vilket samhälle vi vill ha, säger Lina Kinning på Energimyndigheten.

För Energimyndigheten är det viktigt att hitta nya samarbetsformer och nya aktörer. Därför har samarbetet med Fryshuset varit lärorikt och värdefullt.

– När vi pratar framtidsfrågor kan vi inte bortse från ungdomarna som är den viktigaste aktören, de är ju vår framtid. När vi pratar om de globala målen och energi, som vi hävdar är en del av alla målen, måste vi samarbeta med alla, säger Lina Kinning.

Genom att besöka varandras arbetsplatser, bolla idéer och diskutera ”Fyra framtider” har alla inblandade fått lära sig av varandra men framförallt fått se på de globala målen utifrån andra perspektiv. En av ungdomarna som fick sommarjobb var Samir Shureh Ahmed Abdi.

Samir Shureh Ahmed Abdi från Fryshusets gymnasium. Foto: Sofie Haglund
Samir Shureh Ahmed Abdi från Fryshusets gymnasium.

– Vi har fått träffa människor från stora företag, människor som vi annars kanske aldrig skulle få träffa och vi var så glada att bli tillfrågade och att människor från företag, myndigheter och professorer lyssnade på oss. Det har varit det viktigaste för mig – att ungdomar och vuxna som jobbar med detta möts och tillsammans kan vi arbeta för att rädda vår värld, utveckla vårt samhälle och öppna upp olika vägar för ungdomar.

Hållbarhetsfestivalen Stockholm Act som pågick under 21-27 augusti blev en bra plattform för de fyra aktörerna att mötas igen och presentera projektet tillsammans med en cykel som blev ett slags slutresultat.  Tillsammans med startup-företaget Inicio tog ungdomarna fram en cykel som tar tillvara på energi från både sol och människa och som man kan återanvända för att exempelvis ladda telefonen. Grundtanken är att den ska göra oss medvetna om hur mycket energi det faktiskt tar att göra något så vardagligt som att ladda telefonen.

– Det här är det bästa sättet att förstå möjligheterna och potentialen inom energifrågor, berättar Mark Smith, professor på KTH och grundare av Inicio. Ungdomarna bidrar med så många fräscha och nya idéer. När vi arbetar tillsammans kan vi se effekten och man kan faktiskt testa sig fram och ge feedback direkt till människorna som faktiskt bor i samhället vi arbetar för. Det är självutvecklande!

Att engagera ungdomar I de globala hållbarhetsmålen är ett stort steg för att få uppfylla målen och sommarens projekt har gett positiv effekt för alla inblandade. Både för Fortum och Energimyndigheten som vill vara en attraktiv arbetsgivare för unga men också för de unga.

– Det här har förändrat min syn på de globala målen och på miljön, säger Samir. Jag vet att man kan förändra samhället och samtidigt göra nåt roligt av det så länge man tror på sig själv och på andra och om gör det tillsammans. I det här projektet har vi arbetat för att skapa en gemensam värld tillsammans med ungdomar och vuxna. Alla tankar har varit välkomna, fina och rätt.

Rekommenderat

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring
Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.