Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Tysklands Energiewende går in i ny fas

Den tyska energiomställningen – Energiewende – går enligt plan, även om det finns stora utmaningar. Det säger Anne Geitmann på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-03-13

Text: Susanne Rosén Bild: Shutterstock

– Det är en utmaning att ställa om ett så stort land. Vi har lärt oss mycket under resans gång. Om Tyskland kan visa att det är möjligt att bli av med kärnkraften så har det ett oerhört symbolvärde, säger Anne Geitmann, senior projektledare på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Utfasningen av kärnkraften och utbyggnaden av framför allt vindkraften går på det stora hela enligt plan. I andra delar av det tyska omställningsarbetet är det lite motigare.

Anne Geitmann, senior projektledare på Tysk-Svenska Handelskammaren, arbetar som konsult för etableringsfrågor åt svenska och tyska företag.
Anne Geitmann, senior projektledare på Tysk-Svenska Handelskammaren, arbetar som konsult för etableringsfrågor åt svenska och tyska företag.

– Energiförbrukningen sjunker inte och koldioxidutsläppen rent av ökar, inte minst på grund av att en stor andel av elen produceras med brunkol. För att inte tala om transport- och värmesektorn där det fortfarande finns stor besparingspotential.

Anne Geitmann är projektledare för Tysklandsprogrammet, ett samarbete mellan Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren som stöttar svenska innovationsföretag med energirelevans som vill etablera sig på den heta tyska marknaden.

– Ett jätteroligt samarbete. Tyskland är inte en enkel marknad, alla vill dit. Det gäller att vara uthållig och hitta sin nisch.

På Energiutblick den 14 mars talar Anne Geitmann om ”Energiewende 2.0 – framgångsfaktorer och viktiga instrument”.

– Motståndet till kärnkraft har alltid varit stort i Tyskland och de flesta är positiva till mer grön el. Men omställningen till dessa så kallade intermittenta energikällor ställer stora krav på energisystemet. Det behövs betydande satsningar på elnät och leveranssäkerhet.

Idag är elnäten överbelastade. Mycket av den förnybara energin, särskilt vindkraften, produceras i norra Tyskland medan merparten av befolkningen och industrierna finns i de södra delarna.

Fas 2 av Energiewende har fokus på integration av de gröna energislagen i elsystemet och design av elmarknaden. Med den nya lagen om utbyggnad av förnybar energi, EEG2017, är det inte längre staten som bestämmer hur mycket anläggningsägarna får betalt.

– Hittills har lagen varit inriktad på att skydda och subventionera de nya elproducenterna. Det har hjälpt utbyggnaden, men nu har vi mer vindkraft än vi kan hantera. EEG2017 kräver att det görs en upphandling. Projekten som kalkylerar med den lägsta andelen subventioner får stödet.

Energiewende har inneburit en demokratisering av energisektorn, och den vill den tyska regeringen värna.

Upphandlingsförfarandet har framgångsrikt testats för installation av solceller och lett till att produktionspriset gått ned. Små anläggningar berörs dock inte av lagändringen.

– Energiewende har inneburit en demokratisering av energisektorn, och den vill den tyska regeringen värna. Väldigt många mindre aktörer har kommit till och de ska skyddas även i framtiden.

Utbyggnaden betalas främst av elkonsumenterna. Mer än hälften av elpriset utgörs av skatter och avgifter, som bland annat finansierar energiomställningen. Att elpriserna inte har sjunkit är en stor politisk utmaning, konstaterar Anne Geitmann.

– Ett viktigt kriterium i nästa fas är att elpriset inte får stiga mer. Tyskland har val i höst och det är en fråga som kommer diskuteras. Elintensiva industrier är undantagna från påslagen för omställningen, något som ifrågasätts av olika partier.

Det finns en rad finansiella instrument som stöd i Energiewende. Speciellt för Tyskland är den statsägda banken KfW som grundades efter andra världskriget för att stötta landets återbyggnad. KfW har idag en central roll i omställningen av energisystemet och ger bland annat krediter till energieffektiviseringsåtgärder på ett förmånligt sätt.

Fakta

Tyskland energiomställning

All kärnkraft ska vara avvecklad 2022. Hittills har 9 av 17 kraftverk stängts ner, den senaste i juni 2015. Nästa kommer att stängas ner senast december 2017.

Målet är 80 procent förnybar el, 50 procent lägre elkonsumtion, 80-95 procent minskade koldioxidutsläpp till 2050. Idag kommer cirka 12,5 procent av primärenergin och en tredjedel av elenergin från förnybara källor i Tyskland.

Elen från de stora vindkraftparkerna i norr ska transporteras söderut via två nya elledningar; Sydlänken och Sydostlänken. Krav på underjordsledningar har gjort att projekten försenats.

Idag arbetar cirka 350 000 personer inom sektorn förnybar energi i Tyskland.

Runt hörnet väntar även nya verktyg. Den digitala transaktionstekniken blockchain förväntas underlätta övergången till framtidens decentraliserade energisystem.

– Om blockchain slår igenom kan alla med små anläggningar sälja sin el till grannen utan en bank inblandad. Många i branschen tror att det kommer att bli en ”game changer”.
Tyskland och Sverige har olika förutsättningar, men Anne Geitmann menar att det ändå finns saker Sverige kan lära av Energiewende.

– Ja, framför allt vikten av en tydlig politisk satsning, ett långsiktigt åtagande. Och att man har tillräckligt med instrument, till exempel subventioner, för att hantera omställningen.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.