Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Tre röster om vägen till ett förnybart elsystem

Vad krävs för att uppnå ett förnybart elsystem 2040? Lars Andersson, Maria Wetterstrand och Magnus Hemmingsson svarar på Energivärldens enkät.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-11-15

Text: Redaktionen Bild: Shutterstock

Magnus Hemmingsson

– Det krävs mycket politisk vilja för att uppnå ­målet. Samtidigt måste energibranschen fort­sätta att hitta smarta ­metoder för energiåtervinning och att bygga ut samt utveckla sol-, vind och vattenkraften. Även utvecklingen av energilagring kommer att vara viktig.

Magnus Hemmingsson, vd, Mälarenergi

Maria Wetterstrand

– Om kärnkraftreaktorerna stängs är ju ­prob­lemet i princip löst. Ett par reservkraftverk ­eldade med biogas ­behöver troligen byggas för back­up. I övrigt kommer utbyggnaden av förnybar el plus effektivisering mer än väl att kompensera för bortfallet.

Maria Wetterstrand, fristående samhällsdebattör

Lars Andersson

– Regelverk och institutioner behöver förändras för att göra det lönsamt för aktörerna på elmarknaden att agera systemvänligt, till exempel att erbjuda tjänster som stabiliserar elsystemet. Det ­kommer också att krävas mod att ta de målkonflikter som kommer att uppstå.

Lars Andersson, enhetschef, Energi­myndigheten

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.