Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Tre röster om vägen till ett förnybart elsystem

Vad krävs för att uppnå ett förnybart elsystem 2040? Lars Andersson, Maria Wetterstrand och Magnus Hemmingsson svarar på Energivärldens enkät.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-11-15

Text: Redaktionen Bild: Shutterstock

Magnus Hemmingsson

– Det krävs mycket politisk vilja för att uppnå ­målet. Samtidigt måste energibranschen fort­sätta att hitta smarta ­metoder för energiåtervinning och att bygga ut samt utveckla sol-, vind och vattenkraften. Även utvecklingen av energilagring kommer att vara viktig.

Magnus Hemmingsson, vd, Mälarenergi

Maria Wetterstrand

– Om kärnkraftreaktorerna stängs är ju ­prob­lemet i princip löst. Ett par reservkraftverk ­eldade med biogas ­behöver troligen byggas för back­up. I övrigt kommer utbyggnaden av förnybar el plus effektivisering mer än väl att kompensera för bortfallet.

Maria Wetterstrand, fristående samhällsdebattör

Lars Andersson

– Regelverk och institutioner behöver förändras för att göra det lönsamt för aktörerna på elmarknaden att agera systemvänligt, till exempel att erbjuda tjänster som stabiliserar elsystemet. Det ­kommer också att krävas mod att ta de målkonflikter som kommer att uppstå.

Lars Andersson, enhetschef, Energi­myndigheten

Rekommenderat

Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.
Energiförsörjning

El från spillvärme lockar tunga investerare

Forskning
Svenska Climeons innovation omvandlar spillvärme till el. Nu har den tunga investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (BEV) beslutat att satsa på bolaget. Energimyndigheten har länge stöttat Climeon med affärs- och teknikutveckling.

Senaste

Energiförsörjning

Gotland visar vägen i energiomställningen

Hållbart

Nu drar satsningen Energipilot Gotland igång. En satsning som ska leda till att Gotland går före resten av Sverige i omställningen till ett hållbart energisystem.