Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Tre röster om vägen till ett förnybart elsystem

Vad krävs för att uppnå ett förnybart elsystem 2040? Lars Andersson, Maria Wetterstrand och Magnus Hemmingsson svarar på Energivärldens enkät.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-11-15

Text: Redaktionen Bild: Shutterstock

Magnus Hemmingsson

– Det krävs mycket politisk vilja för att uppnå ­målet. Samtidigt måste energibranschen fort­sätta att hitta smarta ­metoder för energiåtervinning och att bygga ut samt utveckla sol-, vind och vattenkraften. Även utvecklingen av energilagring kommer att vara viktig.

Magnus Hemmingsson, vd, Mälarenergi

Maria Wetterstrand

– Om kärnkraftreaktorerna stängs är ju ­prob­lemet i princip löst. Ett par reservkraftverk ­eldade med biogas ­behöver troligen byggas för back­up. I övrigt kommer utbyggnaden av förnybar el plus effektivisering mer än väl att kompensera för bortfallet.

Maria Wetterstrand, fristående samhällsdebattör

Lars Andersson

– Regelverk och institutioner behöver förändras för att göra det lönsamt för aktörerna på elmarknaden att agera systemvänligt, till exempel att erbjuda tjänster som stabiliserar elsystemet. Det ­kommer också att krävas mod att ta de målkonflikter som kommer att uppstå.

Lars Andersson, enhetschef, Energi­myndigheten

Rekommenderat

Förnybart

Världens blickar riktas mot Hybrit

Fossilfritt
Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.
Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart
Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att ...
Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.

Senaste

Energiförsörjning

Elbrist eller elöverskott?

Elnät

Diskussionen om elöverskott och elbrist på en och samma gång pågår för fullt. Energimyndighetens utredare Anna Andersson förklarar hur det hela hänger ihop.