Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Svenska gruvföretaget som laddar för batteridrivna malmbilar

”Den som går i någon annans fotspår går aldrig först”.
Just de orden fick Lars Wallgren höra när han började som logistikchef på Kaunis Iron vid årsskiftet 2020. Det har satt sina tydliga spår, nu arbetar han med ett projekt för att genomföra batteridrivna transporter i ett klimat som bjuder på både midnattssol och minus 35 grader.

Uppdaterad: 2020-06-05 Publicerad: 2020-06-05

Text: Lotta Görling Bild: Kaunis Iron

Kaunis Iron AB är ett svenskt gruvföretag, som 2017 tog över Northland Resources tidigare gruva i Tapulivuoma, nära Kaunisvaara i Pajala kommun. I dagsläget lämnar en lastbil med järnmalmskoncentrat Kaunisvaara var 15 minut för en enkeltur på 16 mil till Pitkäjärvi. I Pitkäjärvi lastas sedan godset om till järnväg för vidare transport.

– Om vi lyckas få till fossilfria transporter minskar vi 15 000 ton CO2-utsläpp årligen och vår ambition är att så snart det är genomförbart byta ut hela fordonsflottan till fossilfri drift, säger Lars Wallgren.

Innan projektet med batteridriven drift landande hade Kaunis Iron tillsammans med Vattenfall, Energikontor Norr, Volvo Lastvagnar och Wist Last & Buss genomfört en förstudie, ”Hållbara transporter i Arktis”, som mynnade ut i beslutet om just batteridriven drift.

– Vi har en målsättning att Kaunis Iron senast 2025 ska bedriva en fossilfri gruvdrift. Nu går vi vidare internt med nästa steg med att testa batteridrivna transporter med våra krävande förutsättningar. Det är kallt, det är tungt och det är en lång sträcka. Men om det fungerar hos oss så fungerar det överallt, fortsätter Lars Wallgren.

Lars Wallgren, logistikchef på Kaunis Iron.

I förstudien tittade man först på alternativet med elväg men det fanns för många utmaningar för att det skulle vara aktuellt i dagsläget.

– Dels saknas det ett politiskt beslut på vilken riktning vi ska ta – det pratas om att minska utsläppen till 2030 men det styrks inte med statlig utredning för klara beslut. Dels tar tillståndsprocessen alltför lång tid. Dessutom visade förstudien att elväg med laddning under färd inte var det mest optimala, säger Lars Wallgren.

Även om det just nu i projektet fokuseras på en batteridriven transport finns det förhoppningar om en förlängning av järnvägen i framtiden.

– Men vi kan inte vänta utan behöver agera nu för att vi ska nå vår vision om en helt fossilfri gruvdrift 2025.

 

I dag körs 90 ton tunga ekipage med 750 hästkrafter var 15:e minut året runt mellan gruvområdet till järnvägen, en sträcka på 16 mil enkel väg tankad med diesel. Inom ett par år är tanken att det ska ske batteridrivet istället. Det ger en minskning på 15 000 ton CO2-utsläpp årligen.

Teknikutvecklingen av batterier för tunga fordon har gått snabbare än väntat. Tekniken ligger långt fram och visar att det inom några år kan rulla tunga eldrivna lastbilar på våra vägar som helt drivs med batterier. För en batteridriven transport krävs inga investeringar i infrastruktur längs med vägsträckorna som kan försvåra för vilt eller rennäring. Samtidigt ger det fordonen en större flexibilitet i vart de kan köra än en elväg med fast laddningsstruktur.

Vi kör 1 036 000 mil per år, och använder oss av cirka 5 700 kubikmeter diesel för lastbilarna per år. Om det kan göras fossilfritt så är det en minskning på 15 000 ton CO2-utsläpp

För sex månader sedan var bedömningen att alternativet med batterier inte skulle vara gångbart för de 90 ton tunga transporter som Kaunis Iron kräver. Idag arbetar Volvo för att få fram en batteridriven transport som ska testköras i den riktiga fysiska miljön.

– Nu är vi på gång att testköra ett ekipage, men inte på 90 ton då det inte ens finns något sådant batteridrivet fordon på marknaden. Istället blir det ett mindre testekipage till att börja med och Vattenfall kommer utveckla laddstationer som ska ladda testfordonet. Men testkörningen sker i samma arktiska klimat, säger Lars Wallgren.

2025 är målet om en fossilfri gruvdrift, det är en ambitiös plan för Kaunis Iron men långt ifrån omöjlig menar logistikchefen.

– Om vi börjar med att minska utsläppen från våra transporter är vi en bra bit på väg. Vi kör 1 036 000 mil per år, och använder oss av cirka 5 700 kubikmeter diesel för lastbilarna per år. Om det kan göras fossilfritt så är det en minskning på 15 000 ton CO2-utsläpp.

I januari 2021 ska testkörningen vara i gång och slutrapporten för projektet ska göras i oktober 2021.
– Därefter är det meningen att allt ska vara klart, teknikutvecklingen för batterier för tung transport redo att vara i drift och klara av att laddas i ett arktiskt klimat. För fungerar det hos oss, så fungerar det hos alla. Det öppnar för nya möjligheter och vi ser fram emot att fler följer i våra fotspår när vi har trampat upp vägen, säger Lars Wallgren.

Rekommenderat

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval
Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …