Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Svensk teknik värmer Storbritannien

Sverige storsatsar på export av fjärrvärmesystem till Storbritannien. Energimyndigheten är spindeln i nätet, via programmet Heat Networks – Sustainability by Sweden.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-12-09

Text: Anders Wikberg Bild: Shutterstock

Exportsatsningen är välkommen i Storbritannien, där regeringen har formulerat vassa klimatmål och allt fler städer intresserar sig för fjärrvärme.

– Det finns ett stort förtroende för svensk fjärrvärmekompetens i England, berättar Peter Anderberg, ordförande i Nordic Heat, en organisation som vill underlätta export av svenskt fjärrvärmekunnande.

Heat Networks består av en allians mellan 34 företag och organisationer, allt från börsjättar som Alfa-Laval till små innovationsföretag. Dessa ska bilda kluster som kan erbjuda de utländska kunderna gemensamma lösningar. Tanken är att skapa långsiktig och oberoende koordinering av export av fjärrvärmesystem.

– Energimyndigheten hjälper till med individuellt affärsstöd, marknadsanalyser och lokala aktiviteter, berättar Ann-Sofi Gaverstedt, handläggare på Energimyndigheten och projektledare för Heat Networks.

I Storbritannien har Stoke-on-Trent i Midlands, en stad lite större än Uppsala, utsetts till nav för Nordic Heat. I Stoke ska fjärrvärme skapas via förbränning av hushålls­avfall, geotermisk värme och spillvärme från stadens världsberömda porslinsindustri.

Fakta

Gasen dominerar brittiska värmemarknaden

  • I Storbritannien kommer i dag bara drygt 2 procent av uppvärmningen från fjärr­värme, vilket kan jämföras med Sverige där andelen är cirka 60 procent.
  • Värmemarknaden domineras helt av ­gasuppvärmning, via British Gas, med en marknadsandel på cirka 70 procent. ­Eluppvärmning står för cirka 20 procent, med el i huvudsak från kolkraft, medan resterande 8 procent mest består av oljeuppvärmning.

– På sikt hoppas vi att all fjärrvärme i ­Storbritannien ska vara fossilfri och hållbar, vilket även är ett av målen med satsningen, säger Ann-Sofi Gaverstedt.

Satsningar har inletts även i andra brittiska städer och några kontrakt har tecknats via paraplyorganisationen Nordic Heat, i vilken en handfull svenska energibolag ingår.

– Den brittiska regeringen har satt som mål att öka andelen fjärrvärme i landet med 7 pro­cent per år. Potentialen för svenska framgångar är enorm, fastslår Peter Anderberg.

Men det krävs omfattande investeringar från brittiskt håll. Såväl kraftvärmeverk som infrastruktur i form av ledningar och annat saknas på de flesta håll i öriket.

Ett av företagen i Heat Networks är Noda Intelligent Systems i Karlshamn, som utvecklar virtuella energilager, digitala lösningar för energieffektivisering.

– Energimyndighetens modiga satsning ­ligger helt rätt i tiden. Storbritannien är ett av de länder där vi ser stor potential att optimera energisystemen redan från början, förklarar Patrick Isacson, vd på Noda.

Rekommenderat

Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.
Energiförsörjning

El från spillvärme lockar tunga investerare

Forskning
Svenska Climeons innovation omvandlar spillvärme till el. Nu har den tunga investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (BEV) beslutat att satsa på bolaget. Energimyndigheten har länge stöttat Climeon med affärs- och teknikutveckling.

Senaste

Energiförsörjning

Gotland visar vägen i energiomställningen

Hållbart

Nu drar satsningen Energipilot Gotland igång. En satsning som ska leda till att Gotland går före resten av Sverige i omställningen till ett hållbart energisystem.