Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Svensk innovation vinner mark internationellt

Högspänd likströmsöverföring som inom branschen är känd under förkortningen HVDC är en pusselbit i omställningen till hållbar energi.
Nu skördar svensk innovation framgångar runt om i världen – senast i Storbritannien.

Uppdaterad: 2020-01-24 Publicerad: 2020-01-24

Text: Fredrik Klevenhaus Bild: ABB

ABB är känd för sin HVDC Light-teknik som tagits fram av svenska ingenjörer vid företagets anläggningar i Västerås och Ludvika.
Arbetet och forskningen med att ta fram tekniken fick stöd av dåvarande Nutek (nu en del av Energimyndigheten).

Niklas Persson är global HVDC-chef vid ABB Powergrids och berättar mer om HVDC-light-tekniken och vad den innebär för fördelar för omställningen till grön och hållbar energi.

Niklas Persson.

Vad innebär tekniken i korta drag och ekonomiskt?

– För att det ska vara ekonomiskt fördelaktigt med HVDC bör vissa delar vara uppfyllda. Dels ska det vara stor energi, dels ganska långt från land, cirka 80 kilometer. Det ska finnas ett intresse för lägre förluster, HVDC har betydligt lägre förluster än AC-teknik då man inte förlorar energi genom värmeförluster i transmissionen.

– Tekniken passar väldigt väl i det här projektet, det är låga förluster och väldigt litet avtryck miljömässigt.

– En av de viktigaste fördelarna är att det är en mycket reglerbar teknik. Det är mycket mer än att flytta kraft från punkt A till B. Systemet hanterar frekvensstörningar som skulle påverka elnätet.

Tekniken kom till användning första gången 1997 vid Hällsjön i Sverige. Då rörde det sig om mindre energimängder för att överföra 3 megawatt på en 10 000 volts-länk från Hällsjön till Grängesberg. Nu har tekniken utvecklats till stora energimängder och ska koppla upp vindkraftsparken vid Dogger bank utanför den engelska östkusten till fastlandet. Med den svenska HVDC Light-teknik kommer Storbritanniens elförsörjning öka med 5 procent eller 3,6 GW, vilket kommer räcka till grön el till 4,5 miljoner hushåll.

– Utbyggnaden av vindkraft till havs är en viktig del till att ställa om till grön energi i Europa. Vi på ABB tror att HVDC är en nyckellösning för att få det här att fungera, säger Niklas Persson.

Senaste

Energiförsörjning

Träffar som utlovar intressanta energisamtal

Hållbart

Sökes: Energiintresserade som törstar efter nya inspirationskällor och kunskapsutbyte. Finnes: Nätverk som behandlar aktuella frågor och trender på de globala energimarknaderna tillsammans med inspirerande talare. Träffar: under 2020.

Transport

Mejeritransporter kör med full gas mot framtiden

Biogas

Det är inte bara elmotorn som ska göra transportsektorn hållbar. Flytande biogas spås bli en viktig pusselbit, inte minst gällande tunga transporter. Här är ett företag som går i bräschen.