Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Svante snabbar på tempot i energiomställningen

En katalysator som vill snabba på energiomställningen och ta bort onödiga hinder för företag och kommuner. Som samordnare för Fossilfritt Sverige har Svante Axelsson en central roll för att Sverige ska bli världens första fossilfria land.

Uppdaterad: 2018-01-26 Publicerad: 2018-01-26

Text: Johan Wickström Bild: Fossilfritt Sverige

När Svante Axelsson äntrade scenen på Mosebacke i Stockholm den 11 september 2017 hade han med sig ett batteri av åtgärder under armen. Här fanns tio skarpa förslag för att underlätta kommunernas klimatarbete, till exempel att få möjlighet att differentiera parkeringstaxor och att kunna ta ut parkeringsskatt på kommersiella ytor.

Svante Axelsson.

Den blocköverskridande politikerpanelen som senare kom upp på scenen fick därefter möjlighet att ge feedback på åtgärdsplanen, och gav tummen upp till åtta av de tio förslagen.

– Så när jag träffar riksdagsutskotten nu i februari kan jag säga att ”ni är redan för de här åtgärderna, ni behöver inte bereda de så mycket”, säger Svante Axelsson med ett leende på läpparna.

Det är så han vill jobba i sin roll som samordnare för plattformen Fossilfritt Sverige – som en länk mellan företag och kommuner och regering och riksdag. Eller en ”katalysator” som han själv säger.

Och det är också ett av de uttalade målen med Fossilfritt Sverige, som är en plattform för dialog och samarbete mellan olika samhällsaktörer och regeringen. Initiativet lanserades av regeringen inför klimatmötet i Paris hösten 2015. Syftet var att skynda på omvandlingen att göra Sverige till ett av världens första fossilfria länder. Fossilfritt Sverige var dock ett tämligen osynligt initiativ innan Svante Axelsson tillträdde våren 2016.

När han nu snart går in på sitt andra år som samordnare har han åkt land och rike runt och träffat företag och kommuner i alla slags branscher. Han har diskuterat utmaningar och lösningar och upptäckt nya möjligheter som han successivt kan feeda in till landets beslutsfattare.

– Alla jag pratar med är väldig konstruktiva och positiva. Jag lyssnar in deras problembild och så jobbar vi fram lösningar tillsammans. Det är väldigt kul och spännande.

Fakta

Svante Axelsson

Ålder: 60.

Bor: Uppsala.

Utbildning: Ekonomagronom.

Energitips: Elmobilitet istället för förbränningsmotorer.

Under hösten har Fossilfritt Sverige tillsammans med transportbranscherna lanserat skarpa lösningar för att minska utsläppen i sektorn. I tre debattartiklar i Dagens Industri föreslog man till exempel en helt ny godstransportpolitik i 13 punkter, uppdelat på respektive transportslag. Till exempel att införa miljökompensationsstöd för järnvägs- och sjöfartstransporter och öka avdragsrätten för nya lastbilar. På det här sättet går Fossilfritt Sverige igenom bransch efter bransch och hittar lågt hängande frukter som är går att genomföra och lanserar färdplaner för att de ska kunna realiseras.

– Egentligen finns det en enormt stor konsensusyta i Sverige. Jag har kommit in på en räkmacka, särskilt nu efter energi- och klimatuppgörelsen där man är överens över blocken om de stora frågorna, konstaterar Svante Axelsson.

Inom Fossilfritt Sverige ingår runt 325 kommuner, företag och organisationer som skrivit under målet att Sverige ska bli världens första fossilfria nation. Samtliga dessa aktörer har gjort åtaganden som är uppställda på Fossilfritts Sveriges webbplats. Här kan man till exempel se att Arla ska ha fossilfria transporter till 2020 och att byggbolaget NCC ska minska klimatutsläppen med 50 procent till 2019. Två exempel i högen.

Många aktörer är snabbare än staten. Både kommuner och företag ser en win-win-situation att satsa på klimatfrågorna.

– Det är lite som att gå på Friskis och Svettis. Man tränar och ser hur andra gör. Och stimuleras till ökat tempo, säger Svante Axelsson.

Och tempot i omställningen är högt nu, menar han.
– Många aktörer är snabbare än staten. Både kommuner och företag ser en win-win-situation att satsa på klimatfrågorna. De tjänar pengar, röster och välfärd. Men ofta lägger staten hinder i vägen, och därför jobbar vi för att identifiera de hinder som finns.

Även om den globala klimatutmaningen blir tuffare och isarna smälter än snabbare, är Svante Axelsson noga med att betona de positiva trenderna i energiomställningen. Nyligen gav Fossilfritt Sverige ut skriften Nio hoppfulla trender i energiomställningen.

Här lyfte man bland annat fram att den svenska vindkraftsproduktionen har femtondubblats under de senaste tio åren och att priserna på solceller har sjunkit med närmare 90 procent under samma period.

Svante Axelsson menar att storytelling är en av de viktigaste pusselbitarna för att klara målen, det vill säga att berätta den positiva storyn om omställningen och språnget som ska göras.

– Vi måste ha visioner om hur gott det fossilfria livet kan bli. Många överskattar samhällsförändringen men underskattar klimatförändringen. Varför prata om uppoffringar och lidande när det inte är det. Det händer så mycket och så snabbt, men folk känner inte till det, säger han.

Men du måste väl kunna peka på några riktiga utmaningar, bortom de mentala?
– De ekonomiska frågorna är knepiga. Att förändra samhället på så kort tid kräver mycket kapital och vi måste ha tydliga spelregler. Det kan var svårt för investerare att satsa på grund av otydliga spelregler. Vi måste också ha rätt att stödja företag och skilja på samhällsnyttiga och skadliga subventioner, säger han med en känga mot många av de krångliga EU-direktiv som styr den inhemska miljöpolitiken.

Fakta

2 lästips

”Beslut och beteende”, Richard Thaler.

”Vår tid är nu”  -10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen.

Samtidigt är Sverige bättre positionerat än kanske något annat land i världen tack vare naturrikedomar och innovationsförmåga, menar Svante Axelsson.

– Sverige kan skapa teknikinnovationer som vi kan sprida globalt. Ta till exempel satsningen på kolfritt stål som den svenska industrin nu genomför.  De har insett att det är en förutsättning för att vara kvar på marknaden på sikt.  Vår svenska globaliseringsmission går hand i hand med vår exportstrategi.

Det märks att Svante Axelsson tycker om rollen som problemlösare. Efter drygt 16 år som generalsekreterare för Naturskyddsföreningen är han inte bara kunnig inom miljöområdet, utan även väldigt insatt och intresserad av kommunikationens roll i omställningsprocesser.

– Det är spännande att se hur kommunikationen fungerar och vilka rädslor som finns för förändring. Vi har en benägenhet att måla framtiden för svart. Kolla miljöhistorien, då blir du lite kaxigare. Det händer så mycket som folk inte vet om. Men på Aktuellt handlar det mest om hotrapporter och handlingsförlamning. Det är synd. Om du berättar om de positiva saker som händer får du mer rörelse framåt.

Rekommenderat

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering
Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du ...
Effektivisering

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

återvinning
Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …