Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Storsatsning sätter Sverige på kartan i utvecklingen av elfordon

Ett nytt testlabb ska bidra till att Sverige blir ett ledande land inom området elektrifierade fordon. Med en budget på över en miljard kronor ska centret se till att innovationer snabbare kan komma ut på marknaden.

Uppdaterad: 2020-05-18 Publicerad: 2020-05-18

Text: Per Westergård Bild: iStock, Pia Nordlander

Elektrifierade fordon har börjat slå igenom, men fortfarande är vi bara i början av en utvecklingsresa. Bättre batterier är ett avgörande steg för att elfordon ska få det verkligt stora genombrottet. Men det är inte nog, eldrift handlar snarare om att ställa om hela system. Både i bilen och i samhället.

För att påskynda utvecklingen fick forskningsinstitutet RISE i uppdrag av regeringen att projektera ett testcenter för elfordon. RISE förslag var att skapa ett testcenter under namnet Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL. En verksamhet som ska bygga på ett samarbete mellan RISE och Chalmers tekniska högskola.

Syftet med centret skulle primärt vara att främja teknikutvecklingen för tunga och lätta fordon, men även arbetsmaskiner, fartyg och andra elfarkoster.

I praktiken betyder det att det i centret ska vara möjligt att testa och utvärdera innovativa koncept för att på så sätt korta tiden till marknad för dessa och öka kunskapsnivån både på akademi-, industri- och samhällsnivå.

Fakta

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL är ett elektromobilitetstestcenter för el- och laddfordon. Centret vänder sig till små, medelstora och stora företag inom fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn men även till andra företag som vill utveckla teknik för elfordon. Målet är att påskynda elektrifieringen av alla typer av fordon och farkoster. Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut kommer genom centret få tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur.

Bolaget Swedish Electric Transport Laboratory är bildat av RISE Research institutes of Sweden och Chalmers tekniska högskola AB.

Budgeten är på 1,2 miljarder kronor varav 575 miljoner kronor kommer från staten. Verksamheten beräknas vara i drift år 2023.

Regeringen anslog 575 miljoner kronor till satsningen. Samtidigt lovade de företag, universitet och forskningsinstitut som hade engagerat sig i satsningen att de skulle satsa minst lika mycket. Parallellt fick Energimyndigheten i uppdrag att hantera den statliga finansieringen av projektet, som dessutom krävde ett godkännande från EU för forskningssatsningar med så stort statligt stöd.

– Turerna inom EU har varit flera och har tagit tid men i slutet av förra året fick SEEL godkänt som en del av ”IPCEI on batteries”, ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse med deltagare från sju medlemsstater och en budget på 3,2 miljarder euro (motsvarande närmare 34 miljarder kronor), säger Hans-Olof Dahlberg, handläggare på Energimyndigheten.

Efter EU:s godkännande och beslutet från Energimyndigheten kan verksamheten nu dra igång. Första steget är att bygga upp de tre testlabben, i Göteborg, Borås och Nykvarn, som kommer att fungera som nav i verksamheten.

Labben ska stå färdiga 2022 och därefter övergår verksamheten till en operativ fas. Under den perioden kommer företag och forskare som behöver tillgång till avancerad testutrustning att kunna hyra in sig för att testa alltifrån enskilda delar, som elektrifierade växellådor, drivaxlar, drivlinor, till hela fordon.

– SEEL ska fungera som en öppen forskningsarena och de ska i så stor utsträckning som möjligt publicera sina resultat. Det kommer att betyda att de innovationer som kommer fram inom centret snabbt kan komma ut på marknaden, säger Hans-Olof Dahlberg.

Energimyndighetens roll blir, efter att ha medverkat till att lotsa satsningen genom EU:s regelverk, att dela ut de miljoner som regeringen har anslagit.

Generaldirektör Robert Andrén. Foto: Pia Nordlander

– Vi räknar med att projektet, genom sitt fokus på batterier och elektromobilitet, kommer att ge en rejäl skjuts till klimatomställningen. Det är dessutom ett stort steg mot ett hållbarare samhälle och fler gröna jobb, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Även hos RISE och Chalmers finns stora förhoppningar.

– SEEL har goda förutsättningar att bli en världsledande testanläggning för elektromobilitet och blir därmed mycket viktig för fordonsindustrins omställningsarbete. Satsningen kommer även att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige även fortsättningsvis kan ligga i framkant när det gäller innovationer inom transportsektorn, sa Pia Sandvik, vd RISE Research Institutes of Sweden, i samband med att EU gav klartecken åt satsningen.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …