Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Stora möjligheter att spara energi i gamla hus

Att effektivisera äldre fastigheter är en balansgång då kulturvärden ibland står på spel. Nu är kunskaperna högre inom detta område och potentialen är stor. Bland annat tack vare forskningsprogrammet Spara och bevara, som Energimyndigheten startade 2007.

Uppdaterad: 2018-10-19 Publicerad: 2018-10-19

Text: David Grossmam Bild:  Stig Hammarstedt, Danksten/ Mostphotos

Riktigt gamla hus som våra kyrkor, slott och herresäten byggdes under en tid då kunskapen om energieffektivisering var låg. Det är också byggnader som än i dag kan vara rejält dragiga eller utsatta för fukt.

När projektet Spara och bevara påbörjade sin verksamhet 2007 var det ett fokus på dessa hus med högt kulturhistoriskt värde. Hur kunde man gå tillväga för att förbättra kunskapen på området?

Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet.

– Vi tog fram riktlinjer och tekniska lösningar för hur man kan styra inneklimatet med avseende på bevarande, komfort och energibehov, säger Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet, Campus Gotland och projektledare på Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK).

Nu utgör dessa äldre byggnader (byggda innan 1850) dock en ytterst liten del av fastighetsbeståndet och energibesparingen sett ur ett riksperspektiv blir då inte heller så stor.

– I nästa etapp utvecklade Energimyndigheten programmet och inriktade det mot större bestånd av äldre byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Man kan väl säga att de allra flesta har byggts innan 1945, berättar Tor Broström.

Hus som är byggda innan 1945 står för runt 20 procent av all energianvändning i landets fastighetsbestånd så här finns förstås stor potential för att göra effektiviseringar. Exakt hur stor den potentialen är idag vet inte Tor Broström, men ett syfte med programmet är att visa på en realistisk sparpotential i olika delar av det svenska byggnadsbeståndet. Dessutom att höja kunskapen på området och se till att fastighetsägare och konsulter vet hur man kan göra rätt insatser.

Beroende på insats går det att göra effektiviseringar på mellan 10 till 50 procent, säger Tor Broström. För de byggnader som har störst potential rör det sig om grundläggande åtgärder som ännu inte har gjorts: till exempel att isolera bjälklag till vindar och källare, täta fönster och se till att ventilationen är tillfredsställande.

Fakta

Slottet sparade 45 procent av värmeenergin

På Stockholms slott och i Gamla stan har företaget Sustainable Innovation testat olika ventilationslösningar för energieffektivisering. Tester har genomförts tillsammans med Statens Fastighetsverk och Lunds universitet. På slottet har vi arbetat med värmeåtervinning som har potential att spara 45 procent av värmeenergin (65 kWh/m2). Tekniken skulle, utöver stora kulturhistoriska byggnader, även kunna användas på många sekelskifteshus med självdrag.

– Man är förstås begränsad i vad som är möjligt att göra om det rör sig om äldre hus med höga skyddsvärden. Man kan inte utan vidare tilläggsisolera eller byta fönster, där kan lösningen kanske vara att göra insatser i uppvärmningen med värmepump eller fjärrvärme.

I övrigt bestånd som inte har så höga skyddsvärden är balansgången ofta hur stora förändringar som kan accepteras i förhållande till vad som det är ekonomiskt försvarbart för fastighetsägarna.

– Här kommer vi att ta fram en verktygslåda som kan hjälpa dem att göra den bedömningen. Efter energikrisen på 70-talet gjordes det många insatser med styrmedel från staten, som byte av fönster och nya fasader. Tyvärr blev rätt mycket fult och man behövde i efterhand snygga till en del. De misstagen vill vi inte upprepa, säger Tor Broström.

En känslig fråga som CEK även tittar närmare på är hur solpaneler kan integreras på äldre byggnader.

– Vi har ett pågående projekt där vi kartlägger taken i större fastighetsbestånd, bland annat i Stockholm, för att se hur solpaneler kan påverka byggnadens kulturvärden. Det kan vara svårt att placera paneler på byggnader som syns mycket i stadsmiljön men det acceptansen kan öka om de inte syns från gatan, säger Tor Broström och tillägger att vi i Sverige har gott om plats på marken och då inte behöver sätta paneler på känsliga byggnader.

Hela programmet Spara och bevara ska vara klart i början av 2019, då även resultat och råd publiceras.

Rekommenderat

Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Effektivisering

Fasadlösning med många miljövinster

Renovering
Isolera fastigheten och bygg samtidigt in ett nytt effektivt ventilationssystem i fasaden – utan att störa hyresgästerna. Eskilstunaföretaget Smartfronts koncept kan minska energianvändningen med runt 60 procent. Men branschen är lite trög ...
Effektivisering

Den långa vägen till smartare energianvändning

Energimyndigheten 20 år
Teknikutveckling, högre verkningsgrad och mer nytta för varje kilowattimme. Att arbeta med energieffektivisering är lönsamt på många sätt för både företag och kommuner. Det har också varit en grundbult i Energimyndighetens arbete ...
Effektivisering

Programmet som hjälper fastighetsägarna att effektivisera

Fastigheter
Boende- och byggsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. Och det finns stora möjligheter att effektivisera. För att främja och snabba på den här utvecklingen stödjer forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 ...
Effektivisering

Därför blir vi hela tiden mer energieffektiva

Testlab
Från Led-lampor till värmepumpar. Det mesta kontrolleras på Testlab – Energimyndighetens nav i arbetet med energieffektivisering. Anita Aspegren tar oss med på en rundtur i labbet och förklarar varför effektivisering är en ...
Effektivisering

Så hjälper nätverket småföretagen med energiarbetet

Nätverk
Minskad miljöpåverkan, sänkta kostnader och en mer hållbar verksamhet. Hundratals små och medelstora företag får hjälp att effektivisera energianvändningen genom Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering.
Effektivisering

Nu får servrar i datahallar energikrav

Ekodesign
Från och med i mars 2020 blir det nya energikrav på servrar och datalagringsprodukter. De nya ekodesignkraven ställer också krav på resurseffektivitet så att det ska kunna gå att återanvända eller återvinna ...
Effektivisering

Den tysta revolutionen på energimarknaden

Energimyndigheten 20 år
Koldioxidskatt, elcertifikat och energimärkning. Energimarknaden kryllar av mer eller mindre synliga styrmedel som syftar till att påverka producenter och konsumenter. De har varit nödvändiga verktyg för att klara energiomställningen. Men vilken roll ...
Effektivisering

Smartare kretslopp kapade energinotan på Dalby gård

Lantbruk
Smartare logistik och effektivare kretslopp kapade energinotan på Dalby Ekologiska gård. Den ekologiska mjölkgården minskade energianvändningen med 17 procent trots att man ökade antalet kor betydligt.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.