Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Stockholms slott satsar på solel

Efter några års försöksperiod med solel får Stockholms slott en större solcellsanläggning som invigs i sommar. Statens fastighetsverk sätter upp 600 solcellspaneler som kommer stå för en dryg tiondel av slottets årliga elanvändning.

Uppdaterad: 2018-04-26 Publicerad: 2018-04-26

Text: Johan Wickström Bild: Melker Dahlstrand, SFV

Det är inte självklart att placera solcellspaneler på en slottsbyggnad eftersom stora kulturhistoriska värden är inblandade. Men det flacka taket på Stockholms slott passar bättre än de flesta andra slottstak.

Därför satte Statens fastighetsverk (SFV) och Kungl Hovstaterna upp nio solcellspaneler på en provyta redan 2010, efter att ha fått godkänt av Riksantikvarieämbetet.

Nu har man bestämt att gå vidare med ytterligare 600 paneler på en totalyta på 1 000 kvadratmeter – på hela norra längans tak samt delar av södra och västra längans tak. Arbetet påbörjades i slutet av april och kommer stå klart i början av juni.

– Solcellspanelerna kommer inte att synas vare sig från borggården eller något annat håll. Enda gången du har chans att se dem är från luften, om du flyger in över Stockholm. Det ser vi å andra sidan som positivt att slottets tak nu får stå som symbol för hållbarhet, säger Erik Kampmann, chef för Stockholms slottsförvaltning, i ett pressmeddelande.

Solcellsanläggningen kommer generera en årlig produktion på cirka 170 MWh, vilket motsvarar cirka 12 procent av slottets totala elanvändning när den tas i drift i juni.

Hållbarhet har varit ett fokusområde för SFV, som minskat energiåtgången i Stockholms slott med cirka 20 procent sedan 2011 tack vare löpande driftoptimering.

Rekommenderat

Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...

Senaste

Effektivisering

Ljus framtid för LiFi

Kommunikationsteknik

De flesta vet att dagens trådlösa kommunikationsmetoder bygger på radioteknologi. Mindre känt är att ett brittiskt företag just nu utvecklar en alternativ metod som bygger på lampor.

Förnybart

Framtidens gröna energi kan odlas i Norrland

Krönika

I ett unikt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) jobbas det för fullt med att förvandla en vild växt till en produktiv oljegröda vars olja lämpar sig till HVO-diesel. Fältkrassing går att odla …

Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol

I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.