Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Sparar energi i havsmiljöer

Från vågenergi till energieffektiva fartyg. Jonas Ringsbergs forskning sträcker sig över ett brett spektrum.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2016-10-30

Text: Anders Wikberg Bild: Anna-Lena Lundqvist

Samband är sällan så enkla som man tror. Man skulle till exempel kunna tänka sig att den fartygsrutt som förbrukar minst bränsle också alltid är den mest skonsamma för ett fartygs konstruktion, så att inte sprickor uppkommer på grund av utmattning. Eller att det är enkelt att avgöra hur länge kablar till flytande vågkraftverk håller.

– Nej, i bägge fallen påverkar en lång rad faktorer. I det senare bland annat vågbojens och vågornas rörelser, havsströmmar samt mängden biologisk påväxt på kabeln, förklarar Jonas Ringsberg, professor i marina strukturer på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Fakta

Jonas Ringsberg

Ålder: 45 år.

Bor: Önnered, Göteborg.

På nattduksbordet: Just nu ”Leon” av Mons Kallen­toft och Markus Lutteman.

Energitips: Installera en luft-luft-värmepump om du har ­direktverkande el.

Han forskar inom bland annat områdena vågenergi­ och energieffektivisering av fartyg. Som gammal seglare och vindsurfare från hamnstaden Göteborg kom intresset för hav och båtar naturligt. Lägg till det talang för matematik, intresse för samband och ­lärare som väckte nyfikenheten om materials och konstruktioners mekaniska livslängd så är det ­logiskt att Jonas Ringsberg blev det han blev.

Medan hans kolleger forskar om motorer och bränslen ägnar sig Jonas Ringsberg åt beräkningsmekanik och tillförlitlighetsanalys, åt de mindre spektakulära men avgörande frågorna om olika ­marina strukturers livslängd och utmattning.

Han gillar att arbeta i tvärvetenskapliga projekt som kräver ett holistiskt perspektiv. Som hans forskning inom fartygs energieffektivisering. Eller de tre projekt inom vågenergi han deltar i.

Han drivs av nyfikenhet och intresse av att göra skillnad.

– Det är oerhört lärorikt och stimulerande att arbeta tillsammans med utvecklingsbolag för att bidra till utvecklingen av nya tekniker för vågenergiutvinning. Ett oerhört intressant projekt planeras just nu utanför Portugals kust, där vind- och vågkraft skall samverka i ett och samma koncept.

Sverige då? Ja, även om vågenergin byggs ut maximalt så är potentialen förhållandevis låg jämfört med vårt energibehov. Men den är ett viktigt komplement på sikt.

– Men möjligheterna till export av svensk teknik och know-how är mycket goda, menar han.

Rekommenderat

Forskning

Genustänk kan effektivisera omställningsarbetet

Jämställdhet
Med kunskaper om genus- och jämställdhet på energiområdet kan omställningen göras både mer rättvis och effektiv. Det visar en ny rapport framtagen av Nationella Sekretariatet för Genusforskning på uppdrag av Energimyndigheten.
Forskning

Verktyg gör det möjligt att planera hållbarhet

Hållbarhetsverktyg
Att nya bostadsområden påverkar miljön är självklart, men hur och var de byggs gör skillnad. För att få bättre klarhet utvecklar Göteborgsregionen nu ett hållbarhetsverktyg.

Senaste

Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart

Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att …